Skip to Content
Skip to Content

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.

Dodecamethylcyclohexasiloxane

D6 Št. ES : 208-762-8 Št. CAS: 540-97-6
Razlog za vključitev v Prilogo XIV
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Datum vključitve
27/06/2018
Odločba
Nabor podatkov IUCLID
Podporni dokument
Odgovor na pripombe
Opombe
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) meets the criteria of Article 57 (d) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is persistent, bioaccumulative and toxic when it contains ≥ 0.1 % w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7). In addition to its intrinsic properties, it also meets the criteria of Article 57 (e) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is very persistent and very bioaccumulative (vPvB) when it contains ≥ 0.1 % w/w decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC No. 208-764-9) or ≥ 0.1% w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7).

Categories Display


Route: .live1