Zakaj naj jih nadomestimo?

Podjetja so se odločila narediti ta korak iz več razlogov. V okviru raziskav za izboljšanje tehnične funkcionalnosti svojih proizvodov bodo morda želela zmanjšati morebitna tveganja, ki jih povzroča uporabljena snov.    Odločijo se lahko za uporabo manj nevarne kemikalije, nadomestne tehnike ali druge oblike proizvoda. V praksi se pogosto izvaja kombinacija teh ukrepov, s katerimi se po navadi izboljša učinkovitost, spodbuja inovativnost, pripomore k doseganju konkurenčne prednosti ter zagotavlja večja varnost ali znižujejo stroški.

Inovativnost in učinkovitost

Vaše podjetje bo z iskanjem varnejših alternativ dobilo sistematičen pregled nad vašim delom in načinom, kako ga opravljate. Morda boste celo ugotovili, da funkcija, ki jo ima uporabljena snov ali zmes, ne bo več potrebna, če spremenite postopek ali obliko proizvoda. To pa je gonilo inovativnosti. Ponovna proučitev materialov in proizvodnega postopka lahko prav tako pripomore k boljši učinkovitosti, vključno z zmanjšanjem rabe virov ali ustvarjanjem manjše količine odpadkov med življenjskim ciklom vašega končnega proizvoda.

Konkurenčna prednost

Zamenjava nevarnih kemikalij lahko na trgu pomeni konkurenčno prednost. Kupci bodo cenili učinkovite proizvode, ki so poleg tega še varnejši zanje in za delavce ter imajo manj škodljivih učinkov na okolje. Zamenjava lahko vašim kupcem omogoči, da pridobijo tržno prednost ter znižajo stroške zagotavljanja skladnosti z zakonodajo o kemijski varnosti. Dobro tržite svoj proizvod in boste izstopali med konkurenco.

Prihranki pri regulativnih stroških

Nevarne kemikalije se strožje nadzirajo, da bi bili ljudje in okolje zaščiteni pred njihovimi škodljivimi učinki. Zato se zanje zahteva več nadzora na delovnem mestu in vzdolž dobavne verige. Če jih nadomestite z varnejšimi nadomestnimi kemikalijami ali tehnikami, boste prihranili čas in trud, potreben za obvladovanje tveganj, povezanih z njihovo uporabo.

Pravilno ravnanje

Številna podjetja menijo, da ravnajo pravilno, če zamenjajo nevarno snov. Vedno je dobro zmanjšati morebitna tveganja za vaše zaposlene, ki delajo s snovjo, in potrošnike, ki uporabljajo vaše proizvode, ter zmanjšati vplive vaših dejavnosti na okolje. Tako boste pripomogli k ustvarjanju varnejše Evrope za vse nas in za prihodnje generacije.

Potrebujete več časa?

Iskanje alternativ in njihovo testiranje je lahko dolgotrajno. Če je vaša snov vključena na seznam za avtorizacijo iz uredbe REACH, je po datumu poteka ne morete več uporabljati. Če do takrat ne najdete alternative, morate vložiti vlogo za pridobitev avtorizacije za uporabo snovi.

Več informacij je na voljo v razdelku o avtorizaciji v skladu z uredbo REACH

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)