Mreža za obveščanje o tveganjih

Mreža za obveščanje o tveganjih, ki jo je uvedel izvršni direktor agencije ECHA jeseni 2008, združuje predstavnike pristojnih organov držav članic, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo z obveščanjem javnosti o varni uporabi kemikalij in tveganjih v zvezi z nevarnimi snovmi.

Mreža se uporablja kot platforma agencije za izvajanje njenih zakonitih pooblastil v skladu z uredbo REACH, da se v tej zvezi zagotavljajo smernice za usklajevanje držav članic pri teh dejavnostih. V primerjavi z drugima dvema mrežama agencije, predvsem mrežo HelpNet, se je mreža za obveščanje o tveganjih opredelila za „napol dejavno" in svoje dejavnosti zasnovala tako, da so upoštevani omejeni viri, ki jih lahko nacionalni organi poleg nacionalnih ukrepov namenijo temu delovnemu področju.

Mreža zagotavlja koristno areno za izmenjavo izkušenj in najboljših praks na tem posebnem področju obveščanja, seznanja nacionalne predstavnike s strokovnimi raziskavami in operativnimi praksami o tej temi ter ozavešča o različnih nujnih pogojih za tovrstno obveščanje, kot so potreba, da javni organi pridobijo zaupanje svojih družb že na podlagi rutinskega obveščanja o vsakodnevnih dejavnostih.

Mreža za obveščanje o tveganjih je po vzpostavitvi podrobneje opredelila svojo vlogo in od tedaj deluje kot poseben posvetovalni forum v zvezi s "Smernicami za sporočanje informacij o tveganjih in varni uporabi kemikalij" agencije ECHA in "raziskavo agencije o obveščanju javnosti", tj. poročilom agencije Evropski komisiji, kot je predvideno v členu 34(1) uredbe CLP.

Mreža v skladu s ciljem zagotavljanja platforme za oblikovanje praktičnih ukrepov glede obveščanja o tveganjih – pri čemer si ne prizadeva za usklajevanje tistega, kar presega smernice za usklajevanje, predvidene z določbami uredbe REACH – sklicuje svoje člane na občasne plenarne seje in delavnice za progresivno spodbujanje svojega programa, ne le kot platforma za izmenjavo izkušenj in spremljanje predstavitev, temveč tudi za tematsko usposabljanje in druge praktične dejavnosti.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)