Podpora politiki zunanjih odnosov EU

 

Image

Politika širitve Evropske unije in evropska sosedska politika vključujeta ukrepe za spodbujanje interakcije med specifičnimi skupinami v tretjih državah in agencijami Evropske unije. Medtem ko se prva nanaša na države kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v EU, se evropska sosedska politika osredotoča na 16 držav, ki mejijo neposredno na Evropsko unijo. Prvim Komisija pomaga z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA), drugim pa z evropskim instrumentom sosedstva in partnerstva (ENPI). Obem skupinam držav pa je na voljo insturment za izmenjavo informacij in tehnično pomoč (TAIEX).

Agencija ECHA k obema omenjenima politikama prispeva na področju preudarnega upravljanja kemikalij. Njen glavni cilj je tretjim državam nuditi tehnično pomoč pri njihovem usklajevanju in razumevanju regulatornih dejavnosti agencije ECHA na področju zagotavljanja kemijske varnosti.

Od leta 2009 dalje agencija ECHA izvaja lastne projekte za zagotavljanje instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), iz katerega se financirajo pojasnjevalne delavnice in usposabljanja za organe iz držav upravičenk. Prvi projekt je bil zaključen v novembru 2011, drugi pa v novembru 2014. Tretji projekt pokriva obdobje od septembra 2015 do februarja 2018.

Sodelovanje agencije ECHA pri dogodkih programa TAIEX v zvezi z upravljanjem kemikalij v državah upravičenkah instrumentov IPA in ENPI je odvisno od ad hoc povabil.

Agencija pomaga tudi pri regulatornih in trgovinskih razgovorih med EU in njenimi glavnimi partnerji, kot so Kitajska, Koreja in Ruska federacija, in sicer zlasti z zagotavljanjem informacij o stanju na področju uredb REACH in CLP in o njunem izvajanju.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)