Delo, povezano z OECD

 

Image

Evropska unija tesno sodeluje na mednarodni ravni na področju preudarnega ravnanja s kemikalijami. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je glavna organizacija, ki vodi s tem povezano delo. Naloga agencije ECHA je zagotoviti znanstveno in tehnično podporo Evropski komisiji pri njenih dejavnostih, povezanih z organizacijo OECD. Agencija je dejavna v številnih delovnih in projektnih skupinah organizacije OECD. Njena prizadevanja v organizaciji OECD za uskladitev orodij in pristopov za upravljanje kemikalij niso koristna samo za organe oblasti temveč tudi za evropsko industrijo.

Države članice OECD so si zadale enake cilje, kot so opredeljeni v uredbi REACH: bolje zaščititi zdravje ljudi in okolje ter hkrati ohraniti konkurenčnost industrije na področju kemikalij. Program OECD za okolje, zdravje in varnost (EHS) igra osrednjo vlogo pri promociji globalnega usklajevanja z zagotavljanjem skupnih pristopov, metod in orodij za preudarno ravnanje s kemikalijami. Ti vključujejo skupno sprejemanje podatkov, smernice za testiranje in dobro laboratorijsko prakso, standardizirane obrazce za poročanje o rezultatih, kot so npr. usklajene predloge, informacijska orodja (IUCLID) in eChemPortal.

Agencija ECHA podpira Evropsko komisijo pri pripravi njenih prispevkov za OECD, zlasti na področjih, povezanih z dejavnostmi njene projektne skupine za oceno nevarnosti. Sodeluje tudi pri odboru skupine strokovnjakov za orodje IUCLID in zagotavlja pomembne informacije za razvoj orodja QSAR Toolbox in portala eChemPortal. Poleg tega prispeva tudi k pripravi usklajenih predlog, programu sodelovanja pri oceni kemikalij ter k dejavnostim v zvezi s pesticidi in proizvodnjo v velikih količinah.

Pravno pooblaščeno sodelovanje agencije ECHA pri delu organizacije OECD v zvezi s podatkovno zbirko IUCLID nima pozitivnega učinka zgolj na izvajanje zakonodaje EU na področju kemikalij, temveč hkrati omogoča evropskim podjetjem, da lahko po vsem svetu uporabljajo isto obliko poročila za shranjevanje in sporočanje informacij o kemikalijah. Portal eChemPortal je enotna vstopna točka, ki omogoča dostop do javno objavljenih informacij o kemikalijah, zbranih v okviru različnih regulatornih shem. Uporabnikom omogoča iskanje po javnih podatkovnih zbirkah agencije ECHA in drugih regulatornih organov.

Agenciji ECHA je bila z uredbo EU o biocidnih proizvodih od leta 2013 dodeljena regulatorna funkcija, v okviru katere je agencija vključena tudi v projektno skupino OECD za biocide.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)