Večstransko delo na področju kemijske varnosti

 

Image

Mednarodno sodelovanje agencije ECHA temelji na zavezi EU o preudarnem ravnanju s kemikalijami v okviru večstranskih sporazumov, sklenjenih pod okriljem Združenih narodov. Ti vključujejo Stockholmsko konvencijo (o obstojnih organskih onesnaževalih), Rotterdamsko konvencijo (o postopku soglasja po predhodnem obveščanju), mednarodno konvencijo o ravnanju s kemikalijami (mednarodna strategija ravnanja s kemikalijami, SAICM), komisijo za trajnostni razvoj (CSD), mednarodni program SZO za kemijsko varnost (IPCS) ter program ZN za globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij.

Agencija pri teh večstranskih dejavnostih podpira Evropsko komisijo pri njenem delu. V primeru Rotterdamske konvencije je vloga agencije ECHA opredeljena z uredbo o postopku soglasja s predhodnim obveščanjem (PIC) pri uvozu in izvozu določenih nevarnih snovi. Podpora, ki jo agencija zagotavlja pri večstranskih dejavnostih EU, zajema zagotavljanje informacij za pripravo srečanj, sodelovanje strokovnjakov agencije na srečanjih ter organiziranje informativnih sestankov za določene prireditve na zahtevo Komisije.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)