Sodelovanje s stanovskimi regulatornimi agencijami

 

Image

Agencija je sklenila sporazume o sodelovanju (memorandume o soglasju ali izjave o nameri) z regulativnimi organi iz štirih držav: Avstralije, Kanade, Japonske in Združenih držav Amerike. Sporazumi so bili sklenjeni v obdobju 2010/2011, v njih zajete dejavnosti pa obsegajo izmenjavo informacij, najboljših praks in znanstvenih izsledkov.

Ti sporazumi o tehničnem in znanstvenem sodelovanju so lahko opredeljeni tudi v tekočih delovnih načrtih. Sodelovanje s sorodnimi organizacijami agencije ECHA vključuje video ali telefonske konference direktorjev in tehnične razgovore strokovnjakov, kadar se opredeli tema skupnega interesa in obojestranskih koristi. Osrednji namen sodelovanja je razgovor o dobrih praksah pri regulatorni znanosti, informacijskih orodjih in podatkovnih zbirkah, ki so pomembni za preudarno upravljanje kemikalij.

Sodelovanje v okviru trenutnih sporazumov ne vključuje izmenjave zaupnih poslovnih informacij.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)