Ozaveščanje v ključnih državah zunaj EU

 

Image

Zainteresirane strani izven EU, tj. organi oblasti in sektor industrije, agencijo ECHA pogosto prosijo za dovoljenje za skupinski obisk na sedežu agencije in za predstavitev zakonodaje EU in s tem povezanega dela agencije ECHA. Agencija pri odobritvi skupinskih obiskov skrbno izbira svoje goste, še bolj preudarno pa izbira, na katera vabila za predstavitev v tretjih državah se bo odzvala. Dejstvo, da edini zastopniki predstavljajo skoraj petino vseh registracijskih zavezancev pri registraciji REACH, kaže na to, kako pomembno je s sporočili doseči tudi podjetja zunaj meja EU. Poleg tega so zunanji stiki pomembni tudi za agencijo, da se lahko seznani s temami, ki so problematične za neevropske države in za katere bi bilo treba pripraviti seznam vprašanj in odgovorov ali kakšno drugo podporno gradivo.

Prednost imajo organi oblasti v državah, ki so v postopku revizije svoje obstoječe zakonodaje o kemikalijah, in prireditve, ki privabijo široko in pomembno ciljno občinstvo. Predstavitve potekajo na sedežu agencije v Helsinkih, na prireditvah v tretjih državah, v nekaterih primerih pa tudi preko video prenosa.

Nenazadnje je treba omeniti tudi, da ima večina dejavnosti agencije ECHA mednarodno razsežnost. Obširne informacije, ki so na voljo na njeni spletni strani, zlasti objavljene informacije o kemikalijah (seznam razvrstitev in označitev ter podatke o registriranih kemikalijah), informacije v obliki spletnih seminarjev ter informacije, objavljene v času prireditve Dnevi interesnih skupin, lahko izkoristijo uporabniki po vsem svetu. Številne publikacije agencije ECHA so na voljo v 23 jezikih.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)