HelpNet

HelpNet je mreža, ki jo sestavljajo agencija ECHA in nacionalne službe za pomoč uporabnikom v zvezi z uredbo o biocidnih proizvodih (BPR) ter uredbama CLP in REACH. Mreža je bila ustanovljena zaradi boljšega sodelovanja na področju vprašanj skupnega interesa. Prednosti tovrstnega sodelovanja so enotno razumevanje pravnih zahtev iz uredbe o biocidnih proizvodih ter uredb CLP in REACH ter dosledno in usklajeno svetovanje interesnim skupinam.

Ena od rednih nalog mreže HelpNet je priprava skupno dogovorjenih odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ). Ti vsebujejo podrobnejše informacije o smernicah, postopkih in metodah, povezanih z uredbami BPR, CLP in REACH. Pogosto zastavljena vprašanja so objavljena na strani za pomoč v zvezi v vprašanji in odgovori.

Obseg delovanja mreže HelpNet

  • Izmenjava informacij o izvajanju uredbe o biocidnih proizvodih ter uredb CLP in REACH
  • Enotno razumevanje pravnih zahtev iz navedenih uredb
  • Dosledno in usklajeno svetovanje njenih članov interesnim skupinam
  • Krepitev zmogljivosti nacionalnih služb za pomoč uporabnikom
  • Dejavnosti komuniciranja in ozaveščanja javnosti, s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih
  • Zagotavljanje usposabljanja za nacionalne mreže za pomoč uporabnikom.

Delovanje mreže HelpNet

Usmerjevalna skupina mreže HelpNet je upravljavski organ mreže. Poleg nacionalnih služb za pomoč uporabnikom in agencije ECHA so člani usmerjevalne skupine tudi Evropska komisija in opazovalci iz držav kandidatk in/ali organizacij interesnih skupin. Sestaja se enkrat na leto v prostorih agencije ECHA, za usklajevanje njenega dela pa skrbi tajništvo mreže.

help net meetings tabs

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 17 25-27/10/2022 Helsinki [PDF] [PDF]
BPR Workshop 19/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
CLP workshop 18/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]
REACH Workshop 17/05/2022 Web conference [PDF] [PDF]