19/07/2016 - Press release

REACH 2018: Assess your substance to show safe use

Companies registering the same substance must work together to compile and share information on the uses, hazards and risks of their substance to demonstrate safe use. If new data involving animal testing needs to be generated, alternatives must always be considered first. All information should be reported in a registration dossier and submitted to ECHA by 31 May 2018.

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 10/08/2016 Uzávierka: 05/10/2016
Konzultácie: 1

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 13/07/2016 Uzávierka: 04/10/2016
Látky: 1

Obmedzenia

Začiatok: 15/06/2016 Uzávierka: 15/12/2016
Návrhy na obmedzenie: 2

Návrhy na testovanie

Začiatok: 18/07/2016 Uzávierka: 01/09/2016
Návrhy na testovanie: 2

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 19/07/2016 Uzávierka: 02/09/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 2
Začiatok: 25/07/2016 Uzávierka: 08/09/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 2
Začiatok: 09/08/2016 Uzávierka: 23/09/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 2
Začiatok: 16/08/2016 Uzávierka: 30/09/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 3

RSS (Otvorí sa v novom okne)


Nadchádzajúce podujatia