Používajte chemické látky pri práci bezpečne

Bezpečné používanie chemikálií na vašom pracovisku je dôležité pre vaše zdravie a pohodu. Môžu vám pri tom pomôcť právne predpisy EÚ týkajúce sa chemikálií známe ako nariadenia REACH, CLP a nariadenie o biocídnych výrobkoch.

Podľa zákona vám musia byť poskytnuté informácie, ktoré vám pomôžu odpovedať na tieto dôležité otázky: do akej miery sú nebezpečné chemikálie a výrobky, s ktorými manipulujete, a ako ich môžete používať bezpečne?

V prípade nebezpečných látok musia dodávatelia v súčasnosti uviesť viac informácií v karte bezpečnostných údajov a na etiketách. Váš zamestnávateľ musí použiť tieto informácie pri zavádzaní opatrení na riadenie rizík s cieľom zaistiť bezpečné používanie chemikálií na vašom pracovisku.

Tieto právne požiadavky platia rovnako pre všetky spoločnosti bez ohľadu na to, v ktorej európskej krajine boli založené alebo či vyrábajú, dovážajú alebo používajú chemikálie.

Vďaka týmto zákonom teraz máme:

  • nové poznatky o nebezpečnosti, expozícii a rizikách chemikálií a opatreniach na ich kontrolu, 
  • lepšiu komunikáciu medzi užívateľmi a dodávateľmi,
  • lepšiu kontrolu nad látkami vzbudzujúcimi obavy, obmedzovanie ich používania alebo úplné odstránenie z trhu v Európe a nahradenie bezpečnejšími alternatívami.

Konečným cieľom je znížiť expozíciu nebezpečným chemikáliám a zabrániť ochoreniam, poškodeniam a nehodám.

„Od začiatku podporujeme nariadenie REACH a veríme, že sa ním zlepšuje pracovné prostredie", uvádza Tony Musu z Európskej konfederácie odborových zväzov, ktorý pozorne sleduje prácu agentúry ECHA ako zástupca pracovníkov.

Aj vy sa môžete aktívne zúčastniť.

Používajte webovú stránku agentúry ECHA ako zdroj informácií a využite tieto poznatky pri práci na vašom pracovisku.

Categories Display