Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Informácie, ktoré potrebujete

Ak chcete byť pripravení na registráciu, musíte najprv zistiť, aké informácie treba zhromaždiť na preukázanie bezpečného používania látky. Tieto informácie sa potom majú uviesť v registračnej dokumentácii, ktorá sa pripravuje spoločne všetkými spoločnosťami, ktoré registrujú rovnakú látku.

Vy a vaši spoluregistrujúci zodpovedáte za spoločnú časť registračnej dokumentácie, ktorá je vo všeobecnosti pre všetkých registrujúcich účastníkov tej istej látky rovnaká. Individuálna časť sa skladá z informácií o vašom podniku.

spoločnej časti registrácie existujú tri hlavné druhy informácií:

  • fyzikálne a chemické vlastnosti látky;
  • environmentálne vlastnosti látky;
  • vlastnosti látky týkajúce sa zdravia ľudí.

V rámci fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF) skontrolujte, aké informácie sú už k dispozícii a aké musíte získať alebo vytvoriť.

Množstvo potrebných informácií závisí od najvyššieho množstva látky v tonách, ktorého sa má týkať spoločné podanie. Všetci registrujúci účastníci spoločne využívajú údaje a delia sa o náklady za potrebné údaje.

Podľa vlastností látok a dostupných informácií niektoré testy nemožno alebo nie je potrebné vykonávať. Tieto situácie sa označujú ako úpravy.

V individuálnej časti dokumentácie sa nachádzajú informácie o konkrétnom podniku, a to o:

  • identifikácii látky (zložky, nečistoty, prísady);
  • používaní a podmienkach používania látky pre celý životný cyklus tejto látky (od výroby až po fázu odpadov z látky).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1