Praktické príklady – registrácia podľa nariadenia REACH

Tieto príklady, prípadové štúdie a scenáre ilustrujú situácie, s ktorými sa môžete stretnúť pri príprave vašej registrácie podľa nariadenia REACH. Vo forme zjednodušených prezentácií dopĺňajú praktické rady uvedené na webových stránkach venovaných REACH 2018.

 

3 Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi

Podľa nariadenia REACH sa náklady na získanie údajov musia rozdeliť spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom. Tieto dokumenty vám poslúžia ako usmernenie.

 

4 Posúďte nebezpečnosť a riziká vašich látok

Tieto príklady vychádzajú zo skutočných situácií a ilustrujú niektoré odporúčané kroky na získanie informácií, ktoré potrebujete na registráciu látky. Pomôžu vám posúdiť nebezpečnosť a riziká vašich chemikálií.

Príklady je potrebné čítať spolu s odporúčaním uvedeným v Praktickej príručke pre manažérov MSP a koordinátorov pre nariadenie REACH.

 

Pre registrácie v množstve 1 až 10 ton ročne

 

Pre registrácie v množstve 10 až 100 ton ročne

 

5 Pripravte si registráciu ako dokumentáciu v aplikácii IUCLID

Tieto náučné videá poukazujú na rôzne aspekty pri príprave vašej technickej dokumentácie v aplikácii IUCLID. Malé a stredné podniky (MSP) môžu tiež využívať aplikáciu IUCLID online v cloudových službách. Registráciu jedného člena možno vykonať priamo v systéme REACH-IT.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)