Ako vytvoriť registračnú dokumentáciu v systéme REACH-IT.

Ak ste člen a súhlasíte so všetkými údajmi, ktoré vo vašom mene predložil hlavný registrujúci, môžete svoju registračnú dokumentáciu v plnom rozsahu pripraviť v systéme REACH-IT. V takom prípade si nemusíte inštalovať aplikáciu IUCLID.

Na využitie tejto možnosti sa musíte prihlásiť v systéme REACH-IT. Na domovskej stránke REACH-IT v sekcii Predložiť dokumentáciu vyberte možnosť Pripraviť online v REACH-IT.

Najprv musíte vybrať spoločné predloženie, ku ktorému sa chcete pridať, aby ste mohli svoju látku zaregistrovať.

Potom vás bude sprievodca vytvorením dokumentácie REACH-IT sprevádzať procesom a poľami, ktoré musíte vyplniť. Budete musieť uviesť tieto údaje:

  • identifikáciu a zloženie látky;
  • klasifikáciu a označenie (ak sa líšia od hlavného registrujúceho);
  • odhadované množstvá, miesta, použitia látky;
  • usmernenie o bezpečnom používaní chemickej látky alebo správu o chemickej bezpečnosti (CSR), ak nevychádzate z informácií, ktoré predložil hlavný registrujúci, a predkladáte vlastné informácie;
  • zhrnutie hodnotenia PBT (perzistentné, bioakumulatívne, toxické), len ak poskytujete vlastnú správu CSR;
  • základné administratívne údaje o vašej spoločnosti.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)