Poznatky z hodnotenia dokumentácií

V súlade s článkom 54 nariadenia REACH agentúra ECHA každoročne do 28. februára uverejní správu o pokroku v súvislosti s hodnotením dosiahnutom za uplynulý kalendárny rok. Do týchto správ musí agentúra ECHA špeciálne zahrnúť odporúčania pre potenciálnych registrujúcich, aby sa zlepšila kvalita budúcich žiadostí o registráciu. Podobné praktické rady sú dostupné predovšetkým v súvisiacich praktických príručkách a uverejnených názorných príkladoch osvedčených postupov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)