Asistent pre kvalitu dokumentácií

Asistent pre kvalitu dokumentácií je nástroj, ktorý majú registrujúci k dispozícii na kontrolu súborov údajov o ich látkach a dokumentáciách v aplikácii IUCLID, aby sa ešte predtým, ako predložia agentúre ECHA svoju registráciu alebo žiadosť, vyhli častým nedostatkom a nezrovnalostiam. Tento nástroj sa pravidelne aktualizuje na základe výsledkov vyplývajúcich z rôznych činností agentúry ECHA v oblasti hodnotenia. Asistent pre kvalitu dokumentácií je uvedený v osobitnej záložke v rámci zásuvného modulu asistenta pre validáciu pre aplikáciu IUCLID (predtým zásuvný modul TCC).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)