Ako vylepšiť dokumentáciu

Ako vylepšiť dokumentáciu

Agentúra ECHA v priebehu rokov publikovala celý rad informácií a nástrojov s cieľom pomôcť registrujúcim pripraviť dokumentácie vysokej kvality. Prostredníctvom automatizovaných kontrol dokumentácií a formálnych opatrení, ako sú napríklad kontroly súladu, agentúra ECHA takisto aktívne komunikuje so spoločnosťami o nedostatkoch v dokumentáciách. V tejto časti webových stránok sú na jednom mieste zhromaždené rôzne informačné zdroje a nástroje, na základe čoho registrujúci ľahko nájdu konkrétnu pomoc na zlepšenie svojej dokumentácie. Spoločnostiam sa odporúča, aby si pozreli tieto informácie predtým, ako aktualizujú dokumentáciu alebo predložia novú dokumentáciu, a zistili, čo agentúra ECHA očakáva od dokumentácie dobrej kvality. 

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.