Siete

Realizácia stratégie agentúry ECHA v oblasti nahrádzania nebezpečných chemikálií bezpečnejšími látkami si vyžaduje spoluprácu medzi viacerými zúčastnenými stranami. Siete spolupráce zohrávajú pri koordinácii a presadzovaní inovácií, ak aj v oblasti informovaného nahrádzania dôležitú úlohu.

Sieť na nahrádzanie

Agentúra ECHA vytvorila sieť zúčastnených strán na výmenu informácií o nahrádzaní a presadzovanie cezhraničnej spolupráce v rámci EÚ. Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila v októbri 2017.

Chceli by ste sa pripojiť k sieti? Do siete môžu vstúpiť všetky zainteresované zúčastnené strany, ktoré by rady aktívne podporili iniciatívy v oblasti nahrádzania nebezpečných chemikálií v EÚ. Sieť združuje verejné orgány a agentúry, subjekty priemyslu, mimovládne organizácie, akademickú obec a konzultantov.

 

 Nahrádzanie bezpečnejšími chemikáliami ─ Európska sieť na výmenu informácií (European Information Sharing Network)

Skupina LinkedIn poskytuje priestor na spoluprácu tým, že umožňuje diskusie a výmenu informácií o nahrádzaní nebezpečných chemikálií bezpečnejšími látkami. Cieľom skupiny je združovať orgány, subjekty priemyslu, združenia, podniky, výskumných pracovníkov, mimovládne organizácie a iných relevantných aktérov, ktorí prejavujú záujem o nahrádzanie nebezpečných chemikálií na úrovni EÚ a majú v tejto oblasti aj skúsenosti.

 Sieť odborníkov z praxe pre sociálno-ekonomickú analýzu a analýzu alternatív podľa nariadenia REACH (NeRSAP)

Sieť odborníkov NeRSAP bola vytvorená na podporu výmeny názorov a informácií o koncepciách, metódach a skúsenostiach súvisiacich so sociálno-ekonomickou analýzou a analýzou alternatív podľa nariadenia REACH, ako aj právnych predpisoch týkajúcich sa chemických látok na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Činnosť siete je založená na spolupráci medzi agentúrou ECHA, členskými štátmi a zúčastnenými stranami z radov priemyslu a mimovládnych organizácií.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display