Odvolací postup

Proti niektorým rozhodnutiam agentúry ECHA, ktoré sú uvedené v článku 91 nariadenia REACH a v článku 77 nariadenia o biocídnych výrobkoch, možno podať odvolanie odvolacej rade agentúry ECHA.

Pravidlá platné pre odvolacie konanie sú ustanovené v rokovacom poriadku .

Odvolacia rada okrem toho prijala praktické pokyny, ktoré majú zainteresovaným stranám pomôcť pri plnení zákonných požiadaviek a pripraviť odvolania čo najefektívnejším spôsobom.

Na rovnaký účel odvolacia rada uverejnila aj osobitné formuláre a pomocný kontrolný zoznam.  Použitie týchto formulárov nie je povinné, ale dôrazne sa odporúča.

Formuláre na prípravu dokumentácie pre odvolania

N.B.: From 1 July 2019, the bank account details for appeal fee payments have changed. See contact page for more information. The Practice Directions will be amended in due course.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)