Odvolací postup

Proti niektorým rozhodnutiam agentúry ECHA, ktoré sú uvedené v článku 91 nariadenia REACH a v článku 77 nariadenia o biocídnych výrobkoch, možno podať odvolanie odvolacej rade agentúry ECHA.

Pravidlá platné pre odvolacie konanie sú ustanovené v rokovacom poriadku .

Odvolacia rada okrem toho prijala praktické pokyny, ktoré majú zainteresovaným stranám pomôcť pri plnení zákonných požiadaviek a pripraviť odvolania čo najefektívnejším spôsobom.

Na rovnaký účel odvolacia rada uverejnila aj osobitné formuláre a pomocný kontrolný zoznam.  Použitie týchto formulárov nie je povinné, ale dôrazne sa odporúča.

Formuláre na prípravu dokumentácie pre odvolania

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)