Verejné konzultácie

Návrhy na obmedzenie (uvedené v správe o obmedzeniach podľa prílohy XV) a návrhy stanovísk výboru SEAC podliehajú verejnej konzultácii. ECHA vyhlasuje aj výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov v prípravnej fáze návrhu na obmedzenie a rôznych dokumentov v rámci príprav v agentúre v súvislosti s obmedzeniami, ako napríklad správy o látkach vo výrobkoch a usmernenia pre záznamy obmedzenia.

Pripomienky môže predložiť ktokoľvek. Najväčší záujem pravdepodobne prejavia podniky, organizácie zastupujúce priemysel alebo občiansku spoločnosť, jednotliví občania, ako aj verejné orgány. Pripomienky sú vítané z EÚ i z krajín mimo nej.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)