Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Registrované látky

Registrované látky

Údaje pochádzajú z registračných dokumentácií predložených agentúre ECHA do dátumu uvedeného ako posledná aktualizácia. Celkové hmotnostné pásmo je vytvorené zo všetkých dokumentácií okrem dvoch typov dokumentov: všetky hmotnosti označené ako dôverné a všetky množstvá používané ako medziprodukty na výrobu inej chemickej látky. Uverejnené celkové hmotnostné pásmo nemusí nevyhnutne odzrkadľovať registrované hmotnostné pásmo.

Upozorňujeme, že niektoré informácie o registrovaných látkach môžu patriť tretím stranám. Na používanie takýchto informácií môže byť preto nevyhnutný predchádzajúci súhlas tretích strán – vlastníkov. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si Právne upozornenie.

Upozorňujeme, že informácie o chemických vlastnostiach registrovaných látok sú priamo dostupné prostredníctvom eChemPortal

Please note:
  • The ‘Substance has nanoform’ search filter returns all factsheets containing any data related to nanomaterials. NB: This does not mean that a registration covering nanoforms has been submitted in line with the revised annexes of REACH. Since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA in a new or updated registration dossier.
Last updated 20 júla 2021. Database contains 23343 unique substances and contains information from 104192 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
Details
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 28-06-2019 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2019 View substance registered dossier
( 4-hydroxystyrene, 4-t butoxy styrene and 2,5-dimethyl -2.5-diacryloxyhexane) copolymer
433-610-4 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide; reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane
422-920-5 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
412-170-7 83623-61-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one)
430-460-1 133636-82-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 22-11-2012 View substance registered dossier
(+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
418-490-3 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+)-14-diethoxycarbonyl-1α-ethyl-1,2,3,4,5,6,12,12b-octahydro-indolo-[2,3-a]-tetrahydro-pyranyl-[2,3-c]-quinolizine
692-750-6 300661-83-0 Active Intermediate Joint Intermediate use only 27-04-2020 View substance registered dossier
(+)-2-amino-1-butanol
227-475-9 5856-62-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-04-2017 View substance registered dossier
(+)-2-aminopropan-1-ol
220-388-7 2749-11-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-06-2016 View substance registered dossier
(+)-bornan-2-one
207-355-2 464-49-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 16-03-2020 View substance registered dossier
(+)-Di-p-anisoyl-D-tartaric Acid
471-150-6 191605-10-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 01-07-2021 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2018 View substance registered dossier
(+)-menthol
239-387-8 15356-60-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-10-2010 View substance registered dossier
(+)-neomenthol
218-691-4 2216-52-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 18-05-2021 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-05-2019 View substance registered dossier
(+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
607-685-0 252964-68-4 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+-)-3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2- methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
451-680-4 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 08-08-2017 View substance registered dossier
(+-)-TRANS-3-METHYL-1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-4-PHENYLPIPERIDINE-4-CARBONITRILE
607-821-9 25858-24-6 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 23-10-2012 View substance registered dossier
(+/-) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether
407-760-6 112281-77-3 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
414-200-4 119738-06-6 Active NONS Joint Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane
419-620-1 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-630-6 793669-26-8 Active NONS Joint Tonnage data confidential 18-08-2010 View substance registered dossier
(+/-)-1-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-3-ethylthiourea
924-673-3 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 28-04-2016 View substance registered dossier
(+/-)-2,3-dihydro-2-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylethanesulfonate
402-720-4 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol
413-570-4 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 14-06-2011 View substance registered dossier
(+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride
PAYLEAN; RACTOPAMINE HYDROCHLORIDE
415-170-5 90274-24-1 Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-01-2014 View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 12-09-2012 View substance registered dossier
(+/-)-cis-3-acetoxy-4-phenylazetidine-2-one
425-840-9 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
415-550-0 109887-53-8 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-trans-methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine
614-082-6 67579-81-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-03-2018 View substance registered dossier
(+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile
419-290-9 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 17-08-2010 View substance registered dossier
(-) G lakton
610-106-4 43119-28-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 11-06-2020 View substance registered dossier
(-) Vince Lactam
616-668-7 79200-56-9 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-01-2018 View substance registered dossier
(-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride
432-360-3 105813-13-6 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(-)-1-Benzyl-4-(-4-fluor-phenyl)-3-hydroxymethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-L-dibenzoyl-tartaric salt
606-459-9 201855-57-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 16-04-2020 View substance registered dossier
(-)-1β-2(2´-Diethoxy-carbonyl-ethyl)-1α-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-α-octahydro-indolo[2,3-a]quinolizin
603-912-2 135266-72-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-03-2018 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
231-415-7 7540-51-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate
266-767-0 67601-05-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-3R,4R-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-piperide-L-dibenzoyl tartrate
606-460-4 201855-65-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 06-05-2020 View substance registered dossier
(-)-Methadone
603-081-6 125-58-6 Active Intermediate Joint Intermediate use only 22-09-2017 View substance registered dossier
(-)-pin-2(10)-ene
242-060-2 18172-67-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 11-08-2020 View substance registered dossier
(-)-tartaric acid
205-695-6 147-71-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-07-2020 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
406-030-4 105812-81-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 30-03-2021 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
PARCEL WORLD DISTRIBUTION 9 rue de la chapelles 8017 strassen Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 2019 View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 - View substance registered dossier
BELGO-PRISM 14 chemin du fundus 7822 Ghislenghien Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 - View substance registered dossier
Chemservice S.A. (V3S9) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 463-04-7 - View substance registered dossier
- - - - ( 4-hydroxystyrene, 4-t butoxy styrene and 2,5-dimethyl -2.5-diacryloxyhexane) copolymer 433-610-4 - - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active ((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane; bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide; reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane 422-920-5 - - View substance registered dossier
Swords Laboratories Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active ((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid 412-170-7 83623-61-4 - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 2011; 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - Active (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione 418-490-3 - - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active (+)-14-diethoxycarbonyl-1α-ethyl-1,2,3,4,5,6,12,12b-octahydro-indolo-[2,3-a]-tetrahydro-pyranyl-[2,3-c]-quinolizine 692-750-6 300661-83-0 2020 View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy Italy Active (+)-2-amino-1-butanol 227-475-9 5856-62-2 - View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active (+)-2-aminopropan-1-ol 220-388-7 2749-11-3 - View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 2018; 2020 View substance registered dossier
- - - - (+)-Di-p-anisoyl-D-tartaric Acid 471-150-6 191605-10-4 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Kyowa Hakko Europe GmbH Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2017 View substance registered dossier
SAFC Biosciences Limited Smeaton Road, West Potway SP10 3LF Andover United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Daesang Europe B.V. Van Heuven Goedhartlaan 935 1181 Amstelveen Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Cooppallaan 91 9230 Wetteren Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Merck Life Science A/S Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg Denmark Denmark Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Global Life Sciences Solutions Austria GmbH & Co KG Kremplstraße 5 4061 Pasching Austria Austria Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland Poland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Laboratorios Miret, S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Barcelona Spain Spain Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (+)-menthol 239-387-8 15356-60-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+)-neomenthol 218-691-4 2216-52-6 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77, Dublin, Ireland D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2015 View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Comercial Quimica Sarasa S.L. Ctra. Estremera km 2.5 28597 Fuentiduena de Tajo Madrid Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Reach Only Representative Ltd (genbes) Booths Park 1 Chelford Road WA16 8GS Knutsford Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2021 View substance registered dossier
Distillerie BONOLLO SpA Via Mosca 5 41043 Formigine Modena Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2012 View substance registered dossier
Distillerie Mazzari Spa Via giardino, 6 48020 S.Agata sul Santerno (RA) Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2014 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHBB Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2014; 2020 View substance registered dossier
Caviro Extra SpA con SU Via Convertite 8 48018 Faenza Ravenna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
VILLAPANA SPA Via Pana 238-244 48018 Faenza Emilia Romagna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH Kennedydamm 24 40476 Duesseldorf NRW Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
PAHI SL Av Marid 66 08028 Barcelona Catalonia Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2014 View substance registered dossier
SAS Tartric-Med 431, rue Philippe Lamour Distillerie des Costières 30600 Vauvert France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Alvinesa Natural Ingredients, S.A Ctra. Valdepeñas, Km. 4, 85 Apdo. de Correos, 16 13250 Daimiel Ciudad Real Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Industria Chimica Valenzana S.p.A. Via Desman, 428 35010 Borgoricco Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2018 View substance registered dossier
GIOVANNI RANDI SPA Via Spallanzani 7 48018 Faenza Emilia Romagna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2013; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
Penetron Hellas S.A. 50 Thrakomakedonon Av. 13679 Acharnes Attiki Greece Greece Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
INOSUD SAS vessane 30360 CRUVIERS-LASCOURS France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 607-685-0 252964-68-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (+-)-3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2- methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 451-680-4 - 2010; 2013; 2017 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+-)-TRANS-3-METHYL-1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-4-PHENYLPIPERIDINE-4-CARBONITRILE 607-821-9 25858-24-6 2020 View substance registered dossier
SIPCAM OXON SPA Via Sempione, 195 20016 Pero Milano Italy Italy Active (+/-) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether 407-760-6 112281-77-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 119738-06-6 - View substance registered dossier
ESIM Chemicals GmbH St.-Peter-Strasse 25 4020 Linz Austria Austria Active (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 119738-06-6 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICAP(on behalf of Oriental Aromatics Limited) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2015 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Hangzhou Grascent Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2009; 2012; 2013 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane 419-620-1 - 2017 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane 419-620-1 - - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-630-6 793669-26-8 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-630-6 793669-26-8 2017 View substance registered dossier
EXPANSIA Route d'Avignon BP 6 30390 ARAMON France France Active (+/-)-1-[4-Chloro-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-3-ethylthiourea 924-673-3 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-)-2,3-dihydro-2-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylethanesulfonate 402-720-4 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - Active (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 - - View substance registered dossier
ISAGRO SpA via Caldera 21 20153 Milan Italy Italy Active (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 - 2011 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 - - View substance registered dossier
Eli Lilly & Co Ltd Fleming Road Speke L24 9LN Liverpool Merseyside United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 415-170-5 90274-24-1 2021 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 415-170-5 90274-24-1 - View substance registered dossier
ZaCh System ZI La Croix Cadeaux 49242 Avrillè France France Active (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-600-2 99199-90-3 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-600-2 99199-90-3 2017 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (+/-)-cis-3-acetoxy-4-phenylazetidine-2-one 425-840-9 - - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active (+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 415-550-0 109887-53-8 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active (+/-)-trans-methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine 614-082-6 67579-81-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active (+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile 419-290-9 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile 419-290-9 - 2019 View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary Hungary Active (-) G lakton 610-106-4 43119-28-4 2020 View substance registered dossier
SONEAS Chemicals Ltd. Banyaleg Str. 47-59. H-1225 Budapest Hungary Hungary Active (-) Vince Lactam 616-668-7 79200-56-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride 432-360-3 105813-13-6 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active (-)-1-Benzyl-4-(-4-fluor-phenyl)-3-hydroxymethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-L-dibenzoyl-tartaric salt 606-459-9 201855-57-4 2020 View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active (-)-1β-2(2´-Diethoxy-carbonyl-ethyl)-1α-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-α-octahydro-indolo[2,3-a]quinolizin 603-912-2 135266-72-7 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 231-415-7 7540-51-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate 266-767-0 67601-05-2 - View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active (-)-3R,4R-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-piperide-L-dibenzoyl tartrate 606-460-4 201855-65-4 2020 View substance registered dossier
Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst H 831 (Room A0472) z.Hd. Hr. Dr. Schwind 65926 Frankfurt am Main Germany Germany Active (-)-Methadone 603-081-6 125-58-6 - View substance registered dossier
Moellhausen spa Viale delle industrie 95 20040 Cambiago Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2021 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2010; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2017 View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2012; 2013; 2015 View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2016 View substance registered dossier
INDUKERN, S.A. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Guangdong Pine Forest Perfume Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2014; 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2019 View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
[Confidential] - - - (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2015; 2017 View substance registered dossier
EcoGreen Fine Chemicals B.V. Lichtenauerlaan 102-120 3062ME Rotterdam Netherlands Netherlands Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2011; 2019 View substance registered dossier
Misitano & Stracuzzi S.p.A. Via Ghibellina, 64 98122 Messina Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Reuter Chemische Apparatebau e.K. Engesserstrasse 4b 79108 Freiburg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
CENTIPHARM Chemin de la Madeleine 06131 GRASSE FRANCE France France Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon France France Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
UD Chemie GmbH Hinter dem Turm 31 DE-55286 Wörrstadt Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 51 22085 Hamburg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 2017 View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
Thermofisher Scientific Cork Ltd. Currabinny P43 AY66 Carrigaline Co. Cork Ireland Ireland Active (-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 406-030-4 105812-81-5 2021 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 406-030-4 105812-81-5 - View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1