Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Databáza zoznamu klasifikácie a označovania

Databáza zoznamu klasifikácie a označovania

Táto databáza obsahuje informácie o klasifikácii a označovaní oznámených a registrovaných látok, ktoré poskytli výrobcovia a dovozcovia. Patrí sem aj zoznam harmonizovanej klasifikácie. Databáza sa pravidelne aktualizuje o nové a zmenené oznámenia. Aktualizované oznámenia nie je však možné osobitne vyznačiť, pretože oznámenia klasifikované rovnakým spôsobom sú združené na účely lepšieho zobrazenia.

Klasifikácie odvodené zo spoločných predložení v rámci registračného postupu podľa nariadenia REACH sú príslušne označené. Viac informácií o týchto látkach sa nachádza v databáze registrovaných látok.

Upozorňujeme, že niektoré informácie o zozname klasifikácie a označovania môžu patriť tretím stranám. Na používanie takýchto informácií môže byť preto nevyhnutný predchádzajúci súhlas tretích strán – vlastníkov. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si Právne upozornenie.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 May 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
8-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine hydrochloride
854-623-5 2094226-27-2 View details
3-(adamantan-1-yl)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
854-624-0 2094377-05-4 View details
2-(difluoromethyl)morpholine hydrochloride
854-625-6 2095408-94-7 View details
4-bromo-1,1,1-trifluoro-2,2-dimethylbutane
854-626-1 2168854-94-0 View details
4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl acetate
952-436-4 View details
(2S)-N-(4-hydroxybutyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
952-438-5 View details
butyl 3-methylbenzoate
854-627-7 6640-77-3 View details
4-(propan-2-yl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
854-628-2 27841-22-1 View details
2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)phenol
854-629-8 56423-47-3 View details
undec-1-en-6-one
854-630-3 71898-12-9 View details
tert-butyl N-(2-hydrazinylethyl)carbamate hydrochloride
854-631-9 2408972-77-8 View details
6-methoxyspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
952-439-0 View details
2-(prop-1-en-2-yl)morpholine hydrochloride
952-440-6 View details
ethyl 3-chloropyridazine-4-carboxylate
854-632-4 1445-54-1 View details
2-(3-oxocyclopentyl)acetic acid
854-634-5 3128-05-0 View details
5-nitropyridine-2,3-diamine
854-635-0 3537-14-2 View details
2-ethyl-6-nitro-1H-1,3-benzodiazole
854-636-6 5805-42-5 View details
7-methyl-5-nitro-1H-indole
854-637-1 10553-08-9 View details
(quinolin-5-yl)methanol
854-638-7 16178-42-0 View details
ethyl 2-[4-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
854-639-2 17841-69-9 View details
3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
854-640-8 20969-02-2 View details
4-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
854-641-3 41709-87-9 View details
(2-methoxy-6-methylpyridin-3-yl)methanamine
854-642-9 75985-30-7 View details
hexahydro-1H-pyrrolizin-7a-ylmethanol
854-643-4 78449-72-6 View details
2-methoxy-6-(piperazin-1-yl)pyrazine
854-645-5 89007-52-3 View details
3-bromooxan-4-one
854-646-0 98021-79-5 View details
rac-2-[(1R,2R)-2-methyl-3-oxocyclopentyl]acetic acid
854-647-6 113949-00-1 View details
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)ethan-1-amine
854-648-1 181144-25-2 View details
2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
854-649-7 186517-16-8 View details
2-bromo-1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
854-650-2 231296-40-5 View details
4-(2-methoxyethanesulfonyl)aniline hydrochloride
854-651-8 855949-06-3 View details
5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
854-652-3 862112-25-2 View details
N-{4-[(3-chlorophenyl)sulfamoyl]phenyl}-3-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propanamide
854-653-9 874585-10-1 View details
1,3-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-5-carbaldehyde
854-654-4 877131-01-6 View details
2-({[4-(diethylamino)phenyl]methyl}amino)-1-phenylethan-1-ol
854-656-5 880810-13-9 View details
7-[(4-fluorophenyl)methyl]-8-{[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino}-1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
854-657-0 885896-54-8 View details
1-[5-(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methanamine
854-658-6 944896-84-8 View details
methyl 1-sulfamoylpiperidine-4-carboxylate
854-659-1 949444-70-6 View details
[(5-chloro-2-ethoxyphenyl)methyl][(piperidin-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
854-660-7 1050502-90-3 View details
N-cyclohexyl-N-ethylaminosulfonamide
854-662-8 1152573-64-2 View details
3-amino-6-bromopyridin-2-ol hydrobromide
854-663-3 1187930-34-2 View details
2-methyl-6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
854-664-9 1204580-79-9 View details
6-amino-1H-indole-3-carboxamide
854-665-4 1249460-91-0 View details
3-cyclopropylmorpholine
854-667-5 1260667-05-7 View details
6-chloro-3-fluoropyridin-2-amine
854-668-0 1260672-14-7 View details
1-(1-phenyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)methanamine
854-669-6 1267880-41-0 View details
4-[5-(difluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]piperidine hydrochloride
854-670-1 1351500-79-2 View details
3-(difluoromethoxy)cyclobutan-1-amine
854-671-7 1601897-85-1 View details
1-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine hydrochloride
854-672-2 1795307-16-2 View details
{1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}(methyl)amine
854-673-8 1823042-98-3 View details

Export search results to:

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2