Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Biocídne účinné látky

Biocídne účinné látky

Zoznam obsahuje látky schválené v súlade so smernicou 98/8/ES (smernica o biocídnych výrobkoch) a nariadením (EÚ) č. 528/2012 (nariadenie o biocídnych výrobkoch). Pre každú látku je k dispozícii krátky súhrn a odkazy na hodnotiacu správu a na ďalšie údaje.
 
Len čo sú biocídne účinné látky schválené, agentúra ECHA je povinná sprístupniť určité údaje, ktoré nemajú dôverný charakter, v rámci postupu na získanie schválenia. Pripomíname, že agentúra ECHA neoveruje tieto informácie pred ich rozširovaním.
 
Vzhľadom na to, že je schvaľovaných stále viac látok a spoločnosti predkladajú agentúre ECHA stále viac údajov, časom sa bude zvyšovať počet látok, pre ktoré budú k dispozícii informácie, ako aj údaje uverejnené o týchto látkach.
 

Upozorňujeme, že údaje o účinnej látke, ktorých sa týkajú ďalej uvedené prepojenia, sú súbory oficiálnych údajov, z ktorých vychádzajú správy o schválení. Zatiaľ nie sú uverejnené údaje o účinných látkach tretích strán, prepokladá sa však, že sa tak stane v budúcnosti.

 

 

Last updated 21-septembra-2018. Database contains 752 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1