Nájsť partnerov na projekt v oblasti nahradenia

Realizácia projektu v oblasti nahradenia môže byť často náročnou úlohou, pokiaľ ide o zdroje. Nájdenie vhodného partnera na nahradenie môže preto znížiť finančnú záťaž a pomôcť zabezpečiť účinnú a bezproblémovú realizáciu takéhoto projektu. Takisto môže uľahčiť a urýchliť celý proces implementácie, a to vďaka sústreďovaniu odborných znalostí a know-how, ako aj vytváraniu synergie znalostí a rozvíjaniu spôsobilostí medzi organizáciami.

Súvisiace platformy

Enterprise Europe Network
Sieť Enterprise Europe Network je platforma na vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov, ale môžete ju využiť aj pri vašom projekte týkajúcom sa nahradenia. Okrem poskytovania pomoci podnikom pri vytváraní medzinárodných partnerstiev ponúka aj poradenstvo v oblasti medzinárodného rastu a podporuje podniky pri premieňaní ich inovačných nápadov na obchodné úspechy.

Webová adresa https://een.ec.europa.eu/
Marketplace organizácie ChemSec
Marketplace je bezplatná platforma na internetových stránkach švédskej mimovládnej organizácie ChemSec. Umožňuje kontakty medzi subjektmi, ktoré kupujú a predávajú alternatívy k nebezpečným chemikáliám. Marketplace môže slúžiť aj ako účinný nástroj na prepájanie podnikov a vytváranie nových potenciálnych partnerstiev.

Webová adresa https://marketplace.chemsec.org/

Categories Display