Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii

(uverejnené v súlade s článkom 59 ods. 10 nariadenia REACH)

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii

Poznámky:

  • Autentické znenie: za autentický sa považuje len zoznam kandidátskych látok uverejnený na tejto webovej stránke. Spoločnostiam môžu bezprostredne po zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok na tejto webstránke vzniknúť právne záväzky vrátane povinností vyplývajúcich najmä z článkov 7, 31 a 33 nariadenia REACH.
  • Číselné identifikátory: každé heslo v zozname kandidátskych látok zahŕňa bezvodú aj hydratovanú formu látky. CAS číslo zobrazené v rámci rozsahu hesla je spravidla pre bezvodú formu. Hydratované formy látky identifikované inými CAS číslami sú stále v rozsahu daného hesla.
  • Iné číselné identifikátory: V prípade hesiel uvádzaných so znamienkom „-“ v stĺpcoch pre EC číslo a CAS číslo je v rámci praktických možností začlenený neúplný zoznam EC čísiel a/alebo CAS čísiel opisujúcich látky alebo skupiny látok, o ktorých sa predpokladá, že patria do rozsahu hesla zo zoznamu kandidátskych látok. Prístup k týmto informáciám je možný prostredníctvom tlačidla „Podrobnosti“ pri vybranom hesle.
Filter the list
Dátum zaradenia:

Rozhodnutie Súbor údajov v nástroji IUCLID  
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite, tris(nonylphenyl) phosphite EC číslo. : -, 247-759-6 | Číslo CAS: 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EC číslo. : 701-028-2 | Číslo CAS: -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EC číslo. : - | Číslo CAS: 3050-88-2
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate EC číslo. : 266-578-3 | Číslo CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid EC číslo. : 236-236-8 | Číslo CAS: 13252-13-6
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride EC číslo. : 218-173-8 | Číslo CAS: 2062-98-8
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate EC číslo. : - | Číslo CAS: 62037-80-3
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EC číslo. : 269-511-6 | Číslo CAS: 68259-08-5
perfluorohexane-1-sulphonic acid EC číslo. : 206-587-1 | Číslo CAS: 355-46-4
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EC číslo. : 223-393-2 | Číslo CAS: 3871-99-6
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) EC číslo. : 274-462-9 | Číslo CAS: 70225-16-0
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EC číslo. : - | Číslo CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EC číslo. : 221-470-5 | Číslo CAS: 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid EC číslo. : 206-400-3 | Číslo CAS: 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EC číslo. : 217-862-0 | Číslo CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EC číslo. : 276-743-1 | Číslo CAS: 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC číslo. : - | Číslo CAS: -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EC číslo. : 206-801-3 | Číslo CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EC číslo. : - | Číslo CAS: -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters EC číslo. : 272-013-1 | Číslo CAS: 68648-93-1
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EC číslo. : 271-094-0 | Číslo CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2