Hodnoty

Transparentnosť

Aktívne zapájame svojich regulačných partnerov a zúčastnené strany do našich činností a naše rozhodovanie je transparentné. Sme zrozumiteľní a je jednoduché kontaktovať nás.

Nezávislosť

Sme nezávislí od všetkých vonkajších záujmov a naše rozhodovanie je nestranné. Pred prijatím mnohých rozhodnutí otvorene konzultujeme s verejnosťou.

Dôveryhodnosť

Naše rozhodnutia sú vedecky podložené a dôsledné. Základnými kameňmi našich činností sú zodpovednosť a bezpečnosť dôverných informácií.

Efektivita

Orientujeme sa na cieľ, sme oddaní cieľu a vždy sa snažíme o uvážené využívanie zdrojov. Uplatňujeme štandardy vysokej kvality a dodržiavame termíny.

Záväzok voči kvalite života

Podporujeme bezpečné a trvalo udržateľné používanie chemikálií na zvýšenie kvality ľudského života v Európe a na ochranu a zvýšenie kvality životného prostredia.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)