Riadiaca rada

Riadiaca rada je riadiacim orgánom agentúry. Zohráva dozornú úlohu a nesie všeobecnú zodpovednosť za rozpočet a plánovanie; menovanie výkonného riaditeľa, členov a predsedu odvolacej rady a za podávanie správ o činnosti agentúry ECHA inštitúciám EÚ.

Radu tvorí:

 • 28 členov z členských štátov EÚ
 • traja zástupcovia Komisie
 • dvaja zástupcovia Európskeho parlamentu
 • traja pozorovatelia zo zainteresovaných strán, vymenovaných Komisiou

Riadiaca rada prizvala okrem členov aj jedného pozorovateľa z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Zloženie

Všetci členovia riadiacej rady sú vymenovaní na základe ich skúseností a odborných znalostí v oblasti chemickej bezpečnosti alebo regulácie chemických látok. Funkčné obdobie je štvorročné a je možné ho jedenkrát obnoviť.

Zástupcov členských štátov menuje Rada. Členov z Európskej komisie a Európskeho parlamentu vymenuje priamo dotknutá inštitúcia. Okrem troch členov s hlasovacími právami Komisia vymenovala aj troch členov bez hlasovacích práv, ktorí zastupujú zainteresované strany.

Zasadnutia

Termíny zasadnutí na rok 2019 sú tieto:

 • 28-29/03/2019
 • 15/04/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

Plánované termíny zasadnutí na rok 2020 sú tieto:

 • 26-27/03/2020
 • 17-18/06/2020
 • 24-25/09/2020
 • 16-17/12/2020

Sekretariát

Výkonný riaditeľ je zodpovedný za zabezpečenie sekretariátu pre riadiacu radu. Praktickú časť práce vykonáva oddelenie pre riadenie, stratégiu a vzťahy.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)