Riadiaca rada

Riadiaca rada je riadiacim orgánom agentúry. Zohráva dozornú úlohu a nesie všeobecnú zodpovednosť za rozpočet a plánovanie; menovanie výkonného riaditeľa, členov a predsedu odvolacej rady a za podávanie správ o činnosti agentúry ECHA inštitúciám EÚ.

Radu tvorí:

 • 27 členov z členských štátov EÚ
 • traja zástupcovia Komisie
 • dvaja zástupcovia Európskeho parlamentu
 • traja pozorovatelia zo zainteresovaných strán, vymenovaných Komisiou

Riadiaca rada prizvala okrem členov aj jedného pozorovateľa z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Zloženie

Všetci členovia riadiacej rady sú vymenovaní na základe ich skúseností a odborných znalostí v oblasti chemickej bezpečnosti alebo regulácie chemických látok. Funkčné obdobie je štvorročné a je možné ho jedenkrát obnoviť.

Zástupcov členských štátov menuje Rada. Členov z Európskej komisie a Európskeho parlamentu vymenuje priamo dotknutá inštitúcia. Okrem troch členov s hlasovacími právami Komisia vymenovala aj troch členov bez hlasovacích práv, ktorí zastupujú zainteresované strany.

Zasadnutia

Dátumy zasadnutí na rok 2020:

 • 19. – 20. marec
 • 17. – 18. jún
 • 24. – 25. september
 • 16. – 17. december

Plánované dátumy zasadnutí na rok 2021:

 • 25. – 26. marec
 • 23. – 24. jún
 • 23. – 24. september
 • 15. – 16. december

Sekretariát

Výkonný riaditeľ je zodpovedný za zabezpečenie sekretariátu pre riadiacu radu. Praktickú časť práce vykonáva oddelenie pre riadenie, stratégiu a vzťahy.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)