Odvolacia rada

Odvolacia rada je zodpovedná za rozhodovanie o odvolaniach podaných proti niektorým rozhodnutiam agentúry, ktoré boli prijaté podľa nariadenia REACH a nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Hoci je odvolacia rada súčasťou agentúry, svoje rozhodnutia prijíma nezávisle.

Ďalšie informácie

Odvolacia rada pozostáva z predsedu a dvoch členov.

Ďalšie informácie

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)