Pojednávanie

Účastníci odvolacieho konania majú počas tohto postupu právo na ústne vyjadrenie. Odvolacia rada potom uskutoční pojednávanie, ak sa domnieva, že je to nevyhnutné, alebo ak to vyžaduje odvolávajúca sa strana, resp. agentúra ECHA. Účastníci konania môžu požiadať o pojednávanie do dvoch týždňov potom, ako ich kancelária odvolacej rady informovala o ukončení písomnej časti konania.

Pojednávanie sa uskutoční v Helsinkách v priestoroch agentúry ECHA.

Pojednávanie bude verejné, pokiaľ odvolacia rada z vážnych dôvodov nerozhodne inak (napríklad ak sa budú prerokúvať dôverné informácie).

Ak sa chcete zúčastniť na niektorom z týchto pojednávaní, prečítajte si Usmernenia o účasti verejnosti na pojednávaniach odvolacej rady (Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal), kde sa nachádzajú informácie o tom, ako podať žiadosť o účasť.

 

Nadchádzajúce pojednávania

Announcement
A-006-2018
Emerald Kalama Chemical B.V.
Ineos Chloro Toluenes Belgium NV
Lanxess Deutschland GmbH
25/09/2019 09:30 AM View Announcement
A-007-2018
Sumitomo Chemical (UK) plc
Sumitomo Chemical Company Ltd
09/10/2019 09:30 AM View Announcement
Zobrazuje sa počet výsledkov: 2.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)