Pojednávanie

Strany odvolacieho konania majú počas tohto postupu právo na ústne vyjadrenie. Odvolací senát následne uskutoční pojednávanie, ak to považuje za potrebné alebo ak o to požiada odvolateľ alebo agentúra ECHA. Účastníci konania môžu požiadať o pojednávanie do dvoch týždňov odo dňa, keď ich kancelária odvolacej rady informovala o ukončení písomnej časti konania.

Pojednávanie sa uskutoční v sídle agentúry ECHA v Helsinkách. Odvolací senát však tiež odporúča účastníkom konania zvážiť možnosť využitia videokonferencie alebo podobnej technológie (bod 93 praktických pokynov).

Pojednávania budú vo všeobecnosti prístupné verejnosti, pokiaľ odvolacia rada nerozhodne inak zo závažných dôvodov (napríklad z dôvodu rozpravy o dôverných informáciách).

Ak by ste sa chceli zúčastniť na niektorom z ďalej uvedených pojednávaní, prečítajte si Usmernenia pre členov verejnosti, ktorí sa chcú zúčastniť na pojednávaní pred odvolacím senátom (Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal), kde nájdete informácie o tom, ako podať žiadosť o účasť na pojednávaní.

 

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)