Platforma pre rokovanie medzi MVO a agentúrou ECHA

Organizujeme pravidelné stretnutia s našimi akreditovanými mimovládnymi organizáciami zúčastnených strán na diskusiu o aktuálnych otázkach, ktoré zaujímajú občanov. Všetky akreditované mimovládne organizácie sú vyzvané, aby prispievali k obsahu týchto stretnutí a aby sa ich zúčastňovali buď osobne alebo na diaľku.

Akreditované mimovládne organizácie zúčastnených strán automaticky dostávajú pozvania na schôdze platformy, ak agentúra ECHA schválila ich žiadosť.

Dokumenty zo schôdzí vrátane zápisníc sú publikované na tejto stránke.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)