Spolupráca s akreditovanými organizáciami zainteresovaných strán

Spolupráca s akreditovanými zúčastnenými stranami prispieva k efektívnemu toku informácií z príslušnej oblasti do agentúry ECHA a naopak. Akreditované organizácie zúčastnených strán môžu podporovať prácu agentúry ECHA prostredníctvom rôznych orgánov a sietí.

Zúčastnené strany sú vyzývané, aby uviedli orgány a siete, do práce ktorých by sa chceli zapojiť. Vzhľadom na obmedzený počet miest a zabezpečenie vyvážaného zastúpenia rôznych odvetví zúčastnených strán sú pozorovatelia vyberaní zo zoznamu zainteresovaných organizácií zúčastnených strán. Niektoré činnosti, napríklad pracovné semináre akreditovaných zúčastnených strán a sieť komunikátorov sú otvorené všetkým akreditovaným zúčastneným stranám.

Akreditované zúčastnené strany môžu vyjadriť záujem o účasť na práci v týchto orgánoch a sieťach:

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)