Zainteresované strany

Našimi zúčastnenými stranami sú všetky organizácie a jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o nariadenia týkajúce sa chemických látok alebo ktorých tieto nariadenia ovplyvňujú a sú srdečne pozývaní k účasti na našej práci.

Zaviazali sme sa k otvorenosti a transparentnosti a dôležitou súčasťou je pravidelný obojstranný dialóg s našimi zúčastnenými stranami. Preto zapájame zúčastnené strany do mnohých činností a tiež do rozhodovania.

Ako sa zúčastniť

Počas roka organizujeme rôzne podujatia a pracovné semináre, ktoré často poskytujú možnosť osobných diskusií s  našimi pracovníkmi. Najväčšou udalosťou roka je Deň zúčastnených strán, ktorý je otvorený pre všetkých bezplatne. V mnohých prípadoch môžete sledovať naše podujatia online. Počas roka tiež usporadúvame stretnutia online (webové semináre) na rôzne témy, ktoré sú takisto otvorené pre všetkých a sú bezplatné.

Organizujeme mnoho verejných konzultácií a nabádame zúčastnené strany, aby poskytli príslušné informácie. Tieto verejné konzultácie sú publikované na webovej stránke agentúry ECHA a v našich týždenných e-novinkách.

 

Akreditované organizácie zúčastnených strán

Spolupracujeme s mnohými zastrešujúcimi organizáciami z rôznych oblastí a odvetví, pričom všetky pracujú na úrovni EÚ a zastupujú svoju oblasť pôsobnosti. Tieto akreditované organizácie zúčastnených strán (ASO) prispievajú svojimi poznatkami a pomáhajú agentúre dosiahnuť širšie publikum. Ak chcete diskutovať o konkrétnej téme, vždy môžete kontaktovať organizáciu zastupujúcu príslušnú oblasť záujmu.

 

 

Image

Ako sa stať akreditovanou zúčastnenou stranou

Ak zastupujete svojuoblasť pôsobnosti na úrovni EÚ a máte záujem o užšiu spoluprácu s nami, môžete požiadať o funkciu akreditovanej zúčastnenej strany. 

Viac

 

Image

Spolupráca s akreditovanými zúčastnenými stranami

Spolupráca s akreditovanými organizáciami zúčastnených strán prispieva k efektívnemu toku informácií z príslušnej oblasti do agentúry aj naopak. 

Viac

 

Image

Akreditované zúčastnené strany agentúry ECHA

Ďalej je uvedený zoznam aktuálnych akreditovaných zúčastnených strán.

Viac

 

Image

Podpora akreditovanými zúčastnenými stranami

Táto stránka ponúka webové prepojenia na nástroje, informácie a usmernenie, ktoré sú verejne dostupné a bezplatné.

Viac

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)