Multilaterálna činnosť v oblasti bezpečnosti chemikálií

 

Image

Medzinárodná spolupráca agentúry sa odvíja aj od záväzkov EÚ k správnemu manažmentu chemických látok v rámci multilaterálnych dohôd po záštitou OSN. Sem patrí Štokholmský dohovor (POP), Rotterdamský dohovor (PIC), Medzinárodná konferencia o manažmente chemických látok (SAICM), Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD) a Medzinárodný program chemickej bezpečnosti WHO (IPCS) a práca OSN na globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania.

V tejto multilaterálnej oblasti agentúra podporuje Európsku komisiu v jej činnosti. Pokiaľ ide o Rotterdamský dohovor, úloha agentúry je stanovená v nariadení PIC o vývoze a dovoze niektorých nebezpečných látok. Pomoc agentúry v súvislosti s multilaterálnymi činnosťami EÚ je rôznorodá: počnúc prípravou podkladov na zasadnutia cez vysielanie expertov na zasadnutia až po organizovanie informačných stretnutí na konkrétnych podujatiach na požiadanie Komisie.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)