Spolupráca s partnerskými regulačnými agentúrami

 

Image

Agentúra má dohody o spolupráci (buď memorandum o porozumení alebo vyhlásenie o zámere) s regulatórnymi agentúrami v štyroch krajinách: Austrália, Kanada, Japonsko a Spojené štáty americké. Tieto dohody boli uzavreté v priebehu rokov 2010 a 2011. Činnosti sa zameriavajú na výmenu informácií, osvedčených postupov a vedeckých poznatkov.

Tieto dohody o technickej a vedeckej spolupráci môžu byť sprevádzané viacročnými plánmi práce. Súčinnosť s partnerskými organizácami ECHA zahŕňa telekonferencie a videokonferencie riaditeľov a, v rámci technického dialógu, schôdze expertov, ak sa vynoria témy, ktoré sú zaujímavé a prínosné pre všetkých. Spolupráca sa zameriava predovšetkým na dialóg o osvedčených postupoch v odvetví regulácie, nástrojov IT a databáz využiteľných na správny manažment chemických látok.

K spolupráci v rámci existujúcich dohôd nepatrí výmena dôverných obchodných informácií.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)