Zvyšovanie informovanosti hlavných krajín mimo EÚ

 

Image

Zástupcovia orgánov štátnej správy a priemyslu z krajín mimo EÚ sa pravidelne obracajú na agentúru ECHA so žiadosťou o skupinové návštevy a informačné prezentácie, ktoré by priblížili právne predpisy EÚ a s nimi súvisiacu činnosť agentúry. Agentúra venuje veľkú pozornosť výberu skupín návštevníkov a ešte obozretnejšie postupuje pri pozvánkach na vystúpenia v tretích krajinách. Skutočnosť, že takmer každý piaty registrujúci v rámci nariadenia REACH je výlučný zástupca, poukazuje na to, že je veľmi dôležité byť v kontakte so spoločnosťami a podnikmi aj za hranicami EÚ. Externé vzťahy sú pre agentúru veľmi cenné aj pre porozumenie oblastiam, ktoré neeurópskym podnikom spôsobujú problémy a pre ktoré by sa mal vypracovať podporný materiál spolu s častými otázkami a príslušnými odpoveďami.

Prednosť dostávajú orgány v krajinách, v ktorých prebieha novelizácia chemických právnych predpisov, a podujatia, ktoré oslovia čo najširšiu a najvhodnejšiu cieľovú verejnosť. Prezentácia sa konajú v sídle agentúry v Helsinkách, na podujatiach v tretích krajinách a niekedy aj prostredníctvom videospojenia.

Na záver treba poznamenať, že väčšina činností ECHA prebieha na medzinárodnej úrovni. Používatelia na celom svete môžu čerpať z veľkého množstva informácií, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA. Ide najmä o informácie o chemických látkach (zoznam klasifikácie a označovania a údaje o registrovaných látkach), nespočetné informácie poskytnuté v rámci mnohých webových seminárov, ako aj informácie získané na dňoch zúčastnených strán agentúry ECHA. Veľká časť agentúrnych publikácií je k dispozícii v 23 jazykoch.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)