16/02/2017 - News item

February Newsletter online

This year’s first issue of the ECHA Newsletter explains what is being done to make sure that registrations are up to the expected standard and tells how the QSAR Toolbox and read-across can help you in preparing your registration.

Zverejňovač príspevkov

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 08/02/2017 Uzávierka: 05/04/2017
Konzultácie: 4

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 25/01/2017 Uzávierka: 19/04/2017
Látky: 2

Návrhy na testovanie

Začiatok: 08/02/2017 Uzávierka: 27/03/2017
Návrhy na testovanie: 2

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 06/02/2017 Uzávierka: 23/03/2017
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
Začiatok: 21/02/2017 Uzávierka: 07/04/2017
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 3

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

Začiatok: 10/02/2017 Uzávierka: 10/04/2017
Účinné látky: 5

RSS (Otvorí sa v novom okne)


Zverejňovač príspevkov