23/09/2016 - Press release

ECHA recommends authorising critical continued uses of chromium trioxide under strict conditions

ECHA’s scientific committees adopted a total of 61 positive draft or final opinions at their September meetings. These mainly concern the carcinogen chromium trioxide. The Committee’s opinions evaluate the risks of continuing use, recommending strict conditions where necessary to limit exposure to workers. 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 10/08/2016 Uzávierka: 05/10/2016
Konzultácie: 1

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 13/07/2016 Uzávierka: 04/10/2016
Látky: 1
Začiatok: 31/08/2016 Uzávierka: 23/11/2016
Látky: 1

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Začiatok: 06/09/2016 Uzávierka: 21/10/2016
Látky: 6

Obmedzenia

Začiatok: 15/06/2016 Uzávierka: 15/12/2016
Návrhy na obmedzenie: 2

Návrhy na testovanie

Začiatok: 01/09/2016 Uzávierka: 17/10/2016
Návrhy na testovanie: 9

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 16/08/2016 Uzávierka: 30/09/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 3

RSS (Otvorí sa v novom okne)


Nadchádzajúce podujatia