Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Preparing and submitting an inquiry Preparing and submitting an inquiry Proces rejestracji
Przygotowywanie i przedkładanie zapytania Przed dokonaniem rejestracji mają Państwo obowiązek przygotowania i przedłożenia zapytania do ECHA w odniesieniu do 1) wszystkich...
Similar Results Similar Results
13/06/19
Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Zalecenia - ocena dokumentacji - panele Decyzja w sprawie oceny dokumentacji
Jeżeli ECHA uzna, że Państwa dokumentacja rejestracyjna nie jest zgodna z informacjami wymaganymi w odniesieniu do Państwa substancji o zarejestrowanej wielkości obrotu, wyda...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Zalecenia - zarządzanie ryzykiem - panele Klasyfikacja i oznakowanie
Klasyfikacja i oznakowanie mają istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również swobodnego przepływu substancji, mieszanin i...
Similar Results Similar Results
10/06/19
Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia - wprowadzenie Zalecenia dla rejestrujących
Wszystkich rejestrujących w ramach rozporządzenia REACH zachęca się do aktywnego aktualizowania i przeglądania informacji w celu poprawy jakości dokumentacji rejestracyjnej....
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - ocena substancji - panele Zalecenia - ocena substancji - panele Decyzja w sprawie oceny substancji
Ocena substancji przeprowadzana jest przez państwa członkowskie UE. Ma ona na celu wyjaśnienie obaw związanych z bezpiecznym stosowaniem substancji. Właściwy organ oceniający...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Zalecenia – narażenie i ryzyko – panele Ocena narażenia i charakterystyka ryzyka
Należy przeprowadzić ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka dla substancji zarejestrowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie, jeżeli substancje te klasyfikuje się jako...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - panele dostosowań Zalecenia - panele dostosowań Dostosowywanie
Dostosowanie do wymagania w zakresie informacji standardowych oznacza, że zamiast przeprowadzania badania należy przedstawić uzasadnienie oparte na ogólnych zasadach lub na...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Zalecenia - wymagania w zakresie informacji Standardowe wymagania w zakresie informacji
Zgodnie z rozporządzeniem REACH wymagania w zakresie informacji standardowych to wymagania, które stanowią niezbędne minimum przy wypełnianiu obowiązków rejestracyjnych i zależą...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - identyfikacja substancji Zalecenia - identyfikacja substancji Identyfikacja substancji
Rozporządzenie REACH zobowiązuje wszystkich rejestrujących do dostarczenia wystarczających informacji w celu zidentyfikowania ich substancji. Musi istnieć tylko jedna...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia - rejestracja Zalecenia - rejestracja Rejestracja
Odpowiadają Państwo za gromadzenie informacji na temat tonażu, właściwości i zastosowań substancji, które Państwo produkują lub importują w ilościach większych niż 1 tona...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia dla rejestrujących - ogólne - toptext Zalecenia ogólne
Te ogólne zalecenia zwracają uwagę na główne przesłania ECHA dotyczące uporządkowanego przechowywania danych rejestracyjnych oraz ich ciągłego ulepszania. Należy dokonywać...
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 – aktualizacja rejestracji REACH 2018 – aktualizacja rejestracji Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Dokumentacja rejestracyjna musi odzwierciedlać jak najaktualniejszy stan wiedzy na temat bezpiecznego sposobu wykorzystywania substancji. Z tego względu należy regularnie...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
Similar Results Similar Results
06/11/18
Przygotowania do utworzenia nowego SIEF – etapy w ramach REACH 2018 Przygotowania do utworzenia nowego SIEF – etapy w ramach REACH 2018 Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Etapy REACH 2018 Etap 1: Znaj swój portfel Etap 2: Znajdź współrejestrujących Etap 3: Podejmij kroki organizacyjne razem ze współrejestrującymi Etap 4: Oceń zagrożenia i ryzyko...
Similar Results Similar Results
29/10/18
How to get organised for dossier updates box: support landing page How to get organised for dossier updates box: support landing page Rejestracja
Jak postępować w celu aktualizacji dokumentacji
Similar Results Similar Results
29/10/18
Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Jak poprawić swoją dokumentację – DQA – wprowadzenie Asystent wsparcia jakości dokumentacji
Asystent wsparcia jakości dokumentacji (DQA) to narzędzie udostępniane rejestrującym, które służy sprawdzeniu ich zestawów danych IUCLID dotyczących substancji oraz dokumentacji...
Similar Results Similar Results
12/10/18
REACH 2018 Phase tabs REACH 2018 Phase tabs Ocena zagrożenia i ryzyka
1. Znajomość portfolio 2. Ustalenie współrejestrujących 3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi 4. Ocena zagrożenia i ryzyka 5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Ustalenie współrejestrujących
Obowiązek wspólnego działania ze współrejestrującymi Wszyscy rejestrujący tę samą substancję wchodzą w skład grupy współpracy zwanej forum wymiany informacji o substancjach...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Zgodnie z REACH nie ma obowiązku rejestracji substancji w ilościach poniżej jednej tony rocznie. Aby jeszcze bardziej wesprzeć innowacyjność, substancje wykorzystywane do badań...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (1,997.1k)
Poradnik dotyczący identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP Wersja 2.1 – maj 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik dotyczący...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Wskazówki dla MŚP 1. Określ, dlaczego potrzebujesz konsultanta Czy potrzebujesz porady dotyczącej procesu rejestracji czy kogoś, kto wykona dla Ciebie określoną pracę? A może...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami – praktyczne przykłady Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami – praktyczne przykłady Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH
4. Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami Poniższe przykłady oparte są na prawdziwych sytuacjach i przedstawiono w nich niektóre z zalecanych kroków, które służą...
Similar Results Similar Results
03/04/18
Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) (516.2k)
P O R A D N I K Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (426.9k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju Celem dokumentu jest wyjaśnienie w...
Similar Results Similar Results
21/11/17
18 października 2017 r. 1 Informacje dotyczące ręcznej weryfikacji podczas weryfikacji kompletności ECHA przeprowadza weryfikację kompletności w przypadku...
Similar Results Similar Results
17/11/17
REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy...
Similar Results Similar Results
07/10/17
REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele REACH 2018 – przygotuj swoją rejestrację – panele Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID
Pierwsze kroki Jakie informacje należy przedłożyć Utworzenie dokumentacji rejestracyjnej Czym jest IUCLID? Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID w chmurze?...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną dla MŚP w IUCLID w chmurze?
Similar Results Similar Results
18/09/17
Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć Jakie informacje należy przedłożyć
Jako rejestrujący substancję musisz zgromadzić wszystkie wymagane informacje w dokumentacji rejestracyjnej, składającej się z dwóch głównych elementów: Dokumentacji technicznej,...
Similar Results Similar Results
15/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Państwa członkowskie
Państwa członkowskie Organizacje europejskie
Similar Results Similar Results
14/09/17
Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji Poradnik w pigułce na temat danych rejestracyjnych i dokumentacji (518.1k)
P O R A D N I K W S K R Ó C I E Rejestracja Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie w przystępny sposób obowiązków rejestracyjnych oraz krótkie podsumowanie...
Similar Results Similar Results
29/08/17
Jak sprawdzić, czy skorzystasz ze obniżonych wymagań w zakresie informacji Poniższe kroki pomogą sprawdzić, czy dana substancja może zostać zarejestrowana na podstawie...
Similar Results Similar Results
28/08/17
Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD 2 Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD Wersja 4.0 Annankatu 18, P.O....
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
REACH 2018 - Upcoming REACH 2018 - Upcoming Znajomość portfolio
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Rejestracja
Powiązane linki REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 – styczeń 2017 r. 1 P O R A D N I K Poradnik na temat udostępniania danych Wersja 3.1 Styczeń...
Similar Results Similar Results
04/07/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Zwrócenie się o alternatywną nazwę chemiczną w mieszaninach
Istnieje możliwość zwrócenia się do ECHA z wnioskiem o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninach, które są sklasyfikowane,...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (107.1k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia | echa.europa.eu Typowe elementy kosztowe związane z udostępnianiem danych ECHA-17-B-05-PL Kluczową zasadą...
Similar Results Similar Results
07/06/17
Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do przystąpienia do istniejącego SIEF – Pytania i odpowiedzi Przygotowanie do dołączenia do istniejącego SIEF
Pytania i odpowiedzi Sprawdzanie, czy substancja jest zarejestrowana Jak mogę sprawdzić, czy moja substancja została zarejestrowana i kto ją zarejestrował? Logowanie się do...
Similar Results Similar Results
02/06/17
Formularz dla rejestrujących, którzy złożyli zapytanie Formularz dla rejestrujących, którzy złożyli zapytanie Spory w praktyce
W przypadku złożenia zapytania: Państwa zapytaniu nadano następujący numer (06-XXXXXXXXXX-XX-0000) Prosimy o wypełnienie formularza
Similar Results Similar Results
31/05/17
Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie Przegląd: porównanie procedur rozstrzygania sporów dla podmiotów dokonujących wstępnej rejestracji i składających zapytanie
Procedury różnią się nieznacznie, zależnie od tego, czy dotyczą rejestracji wstępnej , czy też złożonego zapytania. W przypadku rejestracji wstępnej , procedura opiera się na...
Similar Results Similar Results
31/05/17
Wymagania REACH w zakresie informacji zależą od wielkości obrotu i zastosowań Państwa substancji. Jeśli nie mają Państwo wszystkich potrzebnych danych, mogą Państwo wynegocjować...
Similar Results Similar Results
31/05/17
REACH 2018 Nawiąż kontakt ze współrejestrującymi – zarządzanie SIEF i udostępnianie danych 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znajdź współrejestrujących i przygotuj się do wspólnej rejestracji 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Znaj swoje portfolio i zacznij przygotowania już teraz 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przedłóż dokumentację rejestracyjną 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z uwagami, aby pomóc w...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Przygotuj dokumentację rejestracyjną przy użyciu programu IUCLID 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą...
Similar Results Similar Results
30/05/17
REACH 2018 Oceń zagrożenia i ryzyko związane z twoimi chemikaliami 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
30/05/17
Kroki w zakresie gromadzenia informacji dla substancji o małej wielkości obrotu 1 (14) maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów pomiędzy współrejestrującymi o różnych wymaganiach w zakresie danych 1 (6) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów indywidualnego badania 1 (4) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji zawierającej rozpuszczalnik stabilizujący 1 (3) Maj 2017 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji stanowiącej „mieszaninę izomerów” 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji produkowanej w różnych gatunkach 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji z pogranicza substancji jedno- i wieloskładnikowej 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Jak zaplanować rejestrację 1 (11) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Pozostań na rynku – zarejestruj swoje chemikalia 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Porada negocjacyjna Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia. Poniższe porady, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji (1,303.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu P O R A D N I K Poradnik dotyczący rejestracji ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Zachęcamy i służymy pomocą! Proszę zapoznać się z naszymi poradami „krok po kroku” dostępnymi w 23 językach UE na stronie internetowej: echa.europa.eu/pl/reach-2018. ...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (64.2k)
Zachęcamy i służymy pomocą! Proszę zapoznać się z naszymi poradami „krok po kroku” dostępnymi w 23 językach UE na stronie internetowej: echa.europa.eu/pl/reach-2018. ...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Przygotowanie do utworzenia nowego SIEF Przygotowanie do utworzenia nowego SIEF Przygotowanie do stworzenia nowego SIEF
Dla każdej wstępnie zarejestrowanej substancji utworzono stronę wstępnego SIEF w systemie REACH-IT. Na tej stronie znajdują się dane kontaktowe innych przedsiębiorstw, które...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Publikacja informacji pochodzących z dokumentacji Publikacja informacji pochodzących z dokumentacji Publikacja informacji zawartych w dokumentacji
ECHA publikuje na swojej stronie internetowej informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnych. Są one zatem udostępniane nieodpłatnie wszystkim obywatelom Europy, przez co...
Similar Results Similar Results
17/11/16
Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia dokumentacji do decyzji
Po przedłożeniu dokumentacja przechodzi przez następujące etapy: 1. Weryfikacja reguł biznesowych Weryfikacja reguł biznesowych ma na celu sprawdzenie, czy dokumentacja może...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej
Po przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID należy przedłożyć ją ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT. REACH-IT jest głównym systemem...
Similar Results Similar Results
15/11/16
REACH 2018 – przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej – panele REACH 2018 – przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej – panele Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej
Pierwsze kroki Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Od przedłożenia do decyzji Wsparcie REACH-IT Odkryj REACH-IT – Poznaj układ strony Niezbędna lektura Broszura...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Czy osiągam próg jednej tony rocznie? - Pytania i odpowiedzi Czy osiągam próg jednej tony rocznie? - Pytania i odpowiedzi Czy osiągam próg jednej tony rocznie?
Pytania i odpowiedzi Jak należy obliczać wielkość obrotu? Co należy zrobić, gdy stwierdzi się, że ilość substancji przekroczyła 100 ton rocznie? Ile wynosi opłata rejestracyjna?
Similar Results Similar Results
04/11/16
wymogi informacyjne – 1 do 10 ton – tekst główny wymogi informacyjne – 1 do 10 ton – tekst główny Wymagania w zakresie informacji: Od 1 do 10 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję wytwarzaną lub importowaną w ilości od 1 do 10 ton rocznie, należy przedstawić informacje na temat jej właściwości fizykochemicznych,...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Poradnik praktyczny Jak stosować alternatywy dla badań na zwierzętach w celu wypełnienia wymagań w zakresie informacji przy rejestracji REACH Wersja 2.0 – lipiec...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Praktyczny przewodnik dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH Jak spełniać wymogi informacyjne w przypadku tonażu 1-10 oraz 10-100 ton rocznie Wersja 1.0 -...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT
Jeżeli jesteś uczestnikiem rejestrującym i zgadzasz się ze wszystkimi informacjami przedłożonymi przez wiodącego rejestrującego w twoim imieniu, możesz przygotować swoją...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID
Poniżej przedstawiono główne czynności, które należy wykonać podczas tworzenia dokumentacji rejestracyjnej za pomocą IUCLID.   1. Pobierz i zainstaluj IUCLID Można pobrać IUCLID...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID?
IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. ECHA współtworzy...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Wykaz zgodnie z załącznikiem III Wykaz zgodnie z załącznikiem III Wykaz zgodnie z załącznikiem III
ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Poradnik praktyczny: Jak zgłaszać (Q)SAR Poradnik praktyczny: Jak zgłaszać (Q)SAR Poradnik praktyczny: Jak zgłaszać (Q)SAR (905.2k)
Poradnik praktyczny: Jak używać i zgłaszać (Q)SAR Wersja 3.1 - lipiec 2016 r. 2 Poradnik praktyczny - jak używać i zgłaszać (Q)SAR 3.1 Poradnik...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Czy muszę dokonać rejestracji? Czy muszę dokonać rejestracji? Czy muszę dokonać rejestracji?
sprawdzić, czy to Państwo mają obowiązek dokonania rejestracji, czy też inny podmiot w Państwa łańcuchu dostaw. 1. Jaka jest Państwa tożsamość jako rejestrującego? Mogą...
Similar Results Similar Results
16/08/16
Poniższe porady na temat tego, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem negocjacje w sprawie udostępniania danych. Co robić? Czego nie robić?...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań główny Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań główny Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań
  Badania zazwyczaj zamawia się w pakiecie. Zaletą jest wówczas to, że badania są wykonywane przez ekspertów z dotrzymaniem ram czasowych oraz zgodnie z wymaganymi standardami...
Similar Results Similar Results
19/07/16
jak unikać zbędnych badań na zwierzętach główny 1 jak unikać zbędnych badań na zwierzętach główny 1 Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach
Na mocy REACH badania na kręgowcach (np. szczurach, innych ssakach lub rybach) mogą być wykorzystywane do wypełnienia obowiązków informacyjnych związanych z rejestracją jedynie...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Zbieranie informacji na temat zastosowań główny Zbieranie informacji na temat zastosowań główny Zbieranie informacji na temat zastosowań
  W dokumentacji rejestracyjnej należy opisać, w jaki sposób Państwa substancja jest stosowana w Państwa łańcuchu dostaw. Informacje te można uzyskać z wielu źródeł, którymi...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Strategia zbierania danych główny Strategia zbierania danych główny Strategia zbierania danych
Dane w celu rejestracji Państwa substancji należy zbierać w czterech etapach wymienionych poniżej. Należy uzgodnić ze współrejestrującymi podział pracy lub zlecenie uzyskania...
Similar Results Similar Results
12/07/16
grupowanie substancji i podejście przekrojowe wskazówki grupowanie substancji i podejście przekrojowe wskazówki Grupowanie substancji i podejście przekrojowe
Wskazówki W celu sprawdzenia pewności przyjęcia podejścia przekrojowego należy skorzystać z ram oceny podejścia przekrojowego ECHA. Należy przedstawić uzasadnienie wynikające z...
Similar Results Similar Results
12/07/16
metody in vitro wskazówki metody in vitro wskazówki Metody in vitro
Wskazówki Należy przedstawić jasny i szczegółowy opis wyników, warunków badania i interpretacji wyników. Jest to istotne, jeśli badanie wykorzystuje się jako badanie kluczowe...
Similar Results Similar Results
12/07/16
modele qsar wskazówki modele qsar wskazówki Modele QSAR
Wskazówki Modele (Q)SAR można stosować w odniesieniu do właściwości fizykochemicznych i niektórych właściwości związanych z toksycznością dla środowiska i z losami w środowisku....
Similar Results Similar Results
12/07/16
ciężar dowodów wskazówki ciężar dowodów wskazówki Ciężar dowodów
Wskazówki Prawidłowe podejście oparte na ciężarze dowodów obejmuje minimum dwa oddzielne rekordy badań dotyczące danej właściwości – również w przypadku korzystania z wartości...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Dostosowanie do standardowych wymagań informacyjnych Dostosowanie do standardowych wymagań informacyjnych Dostosowanie do wymogów w zakresie standardowych informacji
Dostosowanie oznacza, że zamiast wykonywania testu można przedstawić uzasadnienie oparte na pewnych zasadach ogólnych bądź szczególnych. Na ogół dostosowania można wykonywać z...
Similar Results Similar Results
11/07/16
wymogi informacyjne – 10 do 100 ton – tekst główny wymogi informacyjne – 10 do 100 ton – tekst główny Wymagania w zakresie informacji: Od 10 do 100 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję wytwarzaną lub importowaną w ilości od 10 do 100 ton rocznie, należy przedstawić informacje na temat jej właściwości fizykochemicznych,...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Jakie informacje są wymagane – tekst górny Jakie informacje są wymagane – tekst górny Potrzebne informacje
Aby przygotować się do rejestracji, trzeba najpierw zrozumieć, jakie informacje należy zebrać w celu wykazania bezpiecznego stosowania substancji. Następnie należy przedstawić...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane
Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Tworzenie SIEF i udostępnianie danych Tworzenie SIEF i udostępnianie danych Tworzenie SIEF i udostępnianie danych (272.5k)
ANNANKATU 18, P .O . BO X 400, F I -00121 HELS INKI , F INLANDIA | ECHA.EUROPA.EU R E A C H Arkusz informacyjny SIEF, udostępnianie danych i wspólne ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 – Podejmij wspólne kroki organizacyjne ze współrejestrującymi REACH 2018 – Podejmij wspólne kroki organizacyjne ze współrejestrującymi Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi
Organizacja współpracy pomiędzy współrejestrującymi Jeżeli Państwa substancja nie została jeszcze zarejestrowana, muszą Państwo uzgodnić ze współrejestrującymi zasady współpracy...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Współpraca ze współrejestrującymi Współpraca ze współrejestrującymi Współpraca ze współrejestrującymi
Jako potencjalny rejestrujący mogą Państwo spotkać się z dwiema sytuacjami: Jeżeli nie dokonano jeszcze rejestracji, należy podjąć wspólne kroki organizacyjne z potencjalnymi...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Jak zmienić identyfikator Państwa substancji
ECHA oferuje usługę zmiany identyfikatorów chemicznych zarejestrowanej substancji. Jeżeli substancję zidentyfikowano nieprawidłowo, można zwrócić się do ECHA o zmianę głównych...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Ustalenie identyczności substancji ze współrejestrującymi Ustalenie identyczności substancji ze współrejestrującymi Określanie identyczności substancji
Przedsiębiorstwa produkujące i importujące tę samą substancję muszą dokonać wspólnej rejestracji. W przeciwnym razie nie powinny jej dokonywać. Jak można ustalić czy substancje...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Czy moja substancja wymaga rejestracji? Czy moja substancja wymaga rejestracji? Czy moja substancja wymaga rejestracji?
Po określeniu tożsamości Państwa substancji należy sprawdzić, czy musi zostać poddana rejestracji, czy też jest z niej zwolniona. Na stronie internetowej ECHA można sprawdzić,...
Similar Results Similar Results
18/06/15
bowiązki w zakresie rejestracji bowiązki w zakresie rejestracji Państwa obowiązki w zakresie rejestracji
Istnieją trzy określające, czy muszą Państwo zarejestrować swoją substancję, czy też nie. Należy sprawdzić każdy z tych w odniesieniu do każdej swojej substancji: Państwa rola w...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY (98.9k)
1 (4) Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Jak poprawić swoją dokumentację – wprowadzenie Jak poprawić swoją dokumentację – wprowadzenie Jak ulepszyć swoją dokumentację
Z biegiem lat ECHA opublikowała szerokie spektrum informacji i narzędzi pomagających rejestrującym przygotować dokumentację wysokiej jakości. Ponadto ECHA aktywnie komunikuje...
Similar Results Similar Results
17/09/14
LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA (135.8k)
1 GRUPA KONTAKTOWA DYREKTORÓW WYDANIE PIERWSZE (4 czerwca 2014 r.) LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA I. Wewnętrzne prace...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Jak poprawić swoją dokumentację – analiza przesiewowa – identyfikacja substancji Jak poprawić swoją dokumentację – analiza przesiewowa – identyfikacja substancji Kampanie informatycznego kontrolowania dokumentacji
Identyfikacja substancji Prawidłowa i spójna identyfikacja substancji (SID) to podstawa wszystkich procesów w ramach REACH. Obowiązkiem każdego rejestrującego jest...
Similar Results Similar Results
12/05/14
How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro Wnioski wyciągniete z oceny dokumentacji
Zgodnie z art. 54 REACH do dnia 28 lutego każdego roku ECHA publikuje sprawozdanie z postępów poczynionych w poprzednim roku w zakresie oceny. ECHA jest w szczególności...
Similar Results Similar Results
02/05/14
DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006 DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006 DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006 (132.1k)
Helsinki, 22 czerwca 2011 r. Doc: MB/17/2011 wersja ostateczna DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO...
Similar Results Similar Results
18/07/13
DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 (118.2k)
Helsinki, 23 kwietnia 2008 r. Doc: MB/17/2008 wersja ostateczna1 DECYZJA USTANAWIAJĄCA ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI CZĘŚCIOWEGO...
Similar Results Similar Results
18/07/13
Poradnik na temat półproduktów Poradnik na temat półproduktów Poradnik na temat półproduktów (1,568.1k)
Poradnik dotyczący półproduktów  Wersja: 2  Grudzień 2010 r.  INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera porady dotyczące...
Similar Results Similar Results
02/12/11

Categories Display