Search

Results for tag Governance
Most relevant Last modified
About Us - plans and reports - Stakeholder surveys About Us - plans and reports - Stakeholder surveys Načrti in poročila
Raziskave o deležnikih 2018 - Overview of results [PDF] [EN] News Readership 2017 - Summary of Results [PDF] [EN] 2017 - Overview of results [PDF] [EN] 2016 - Overview...
Similar Results Similar Results
28/08/19
Poslanstvo Poslanstvo Poslanstvo
Skupaj s partnerji si prizadevamo za varno uporabo kemikalij. Vizija Agencija ECHA želi biti središče znanja o trajnostnem ravnanju s kemikalijami ter prispevati k različnim...
Similar Results Similar Results
20/08/19
Code of good administrative behaviour - See also Code of good administrative behaviour - See also Kodeks dobrega upravnega ravnanja
Glej tudi Načela javne uprave za javne uslužbence EU
Similar Results Similar Results
02/07/19
Upravni odbor Upravni odbor Upravni odbor
Sestanki Datumi sestankov za leto 2019 so: 28-29/03/2019 15/04/2019 19-20/06/2019 26-27/09/2019 12-13/12/2019 Datumi načrtovanih sestankov za leto 2020 so: 26-27/03/2020...
Similar Results Similar Results
06/05/19
Independence - policies & DoI Independence - policies & DoI Neodvisnost
Politike in postopki ECHA Policy for Managing potential Conflicts of Interest[PDF] [EN] Guidance for filling in the declaration of interest [PDF] [EN] Izjave o interesu...
Similar Results Similar Results
01/03/19
Preglednost – regulativne odločitve Preglednost – regulativne odločitve Posamezne regulatorne odločitve agencije ECHA
Agencija ECHA sprejema regulativne odločitve v odprtem postopku ter jih po sprejetju vselej javno objavi, če je to le mogoče in ne ogroža pravic pravnih zavezancev do zaščite...
Similar Results Similar Results
16/10/18
Image - Executive Director Image - Executive Director Izvršni direktor
Izvršni direktor Izvršni direktor je Bjorn Hansen. Biography Executive Director's public declaration of interests
Similar Results Similar Results
03/01/18
Zadeve, v katerih je agencija ECHA stranka v postopku Zadeve, v katerih je agencija ECHA stranka v postopku
Sorodne povezave Vse jezikovne različice sodnih postopkov, vključno z nerešenimi, je mogoče najti na spletni strani Sodišča Evropske unije. >
Similar Results Similar Results
10/10/17
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Povzetek splošnega poročila za leto 2016 ECHA-17-B-04-SL Vrste zahtevanih informacij v 267...
Similar Results Similar Results
03/07/17
Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH (516.3k)
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH ECHA-17-B-06-SL Iz zbirke podatkov...
Similar Results Similar Results
27/06/17
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu ECHA-17-B-01-SL Na kratko Delovni program za leto 2017 – Osrednje teme Agencija ECHA si prizadeva za...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2016 Povzetek in priporočila registracijskim zavezancem 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes (250.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-16-A-03-SL Uredbi REACH in CLP – napredek do danes Agencija ECHA je...
Similar Results Similar Results
19/09/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-16-FS-03-SL Splošno poročilo za leto 2015 – povzetek Čim bolj povečati...
Similar Results Similar Results
06/06/16
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2015 Priporočila registracijskim zavezancem ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme (385.9k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-16-A-01-SL Delovni program za leto 2016 – Osrednje teme Agencija ECHA...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Večjezikovna praksa Večjezikovna praksa Večjezikovna praksa
Agencija ECHA objavlja večino svojih spletnih vsebin in dokumentov javnega značaja (kot so denimo smernice, praktični vodniki, informativni bilteni, priročniki za IT,...
Similar Results Similar Results
12/01/16
Zadeve, v katerih je agencija ECHA stranka v postopku Zadeve, v katerih je agencija ECHA stranka v postopku
Preglednica vsebuje predhodne sodne odločbe o razlagi zakonodaje, ki zadeva agencijo ECHA.
Similar Results Similar Results
09/09/15
Sklep za splošno uporabo Sklep za splošno uporabo Sklepi za splošno uporabo
Agencija ECHA je izdala sklepe za splošno uporabo, ki lahko vplivajo na vsa podjetja, ki izpolnjujejo nekatera objektivna merila, ali v katerih so opisani nekateri njeni...
Similar Results Similar Results
30/07/15
Splošno poročilo za leto 2014 Splošno poročilo za leto 2014 Splošno poročilo za leto 2014 (1,476.3k)
1 Delovni program za leto 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9686180 | Faks: +358 968618210 | echa.europa.eu Splošno poročilo za...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 (949.0k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH – Poročilo o napredku 2014 Več znanja, boljša varnost Da bi Evropo naredili bolj zdravo, varno in bogato, bi radi izvedeli več o ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Delovni program za leto 2015 Delovni program za leto 2015 Delovni program za leto 2015 (997.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Delovni program za leto 2015 2...
Similar Results Similar Results
17/04/15
The way we work - transparency The way we work - transparency Preglednost
Preglednost je poleg neodvisnosti, zanesljivosti, učinkovitosti in zavezanosti blaginji ena od petih temeljnih vrednot agencije ECHA. Glavni cilj preglednosti je zainteresiranim...
Similar Results Similar Results
24/03/15
Delovni program – Poudarki za leto 2015 Delovni program – Poudarki za leto 2015 Delovni program – Poudarki za leto 2015 (536.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-15-A-01-SL Delovni program – Poudarki za leto 2015 Agencija ECHA bo...
Similar Results Similar Results
04/03/15
Annankatu 18, P. O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9 686180 | Faks: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Splošno poročilo za leto 2013 2 Splošno...
Similar Results Similar Results
23/07/14
Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH Uporaba alternativ testiranju na živalih v skladu z uredbo REACH (299.0k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN PODATKI ECHA-14-A-08-SL Registracijski zavezanci za pridobivanje informacij o...
Similar Results Similar Results
14/07/14
Javni postopki Javni postopki Javni postopki
Agencija uresničuje svojo zavezo preglednosti z objavo dokumentov, v katerih so opisani postopki agencije ECHA. Objava postopkov agenciji ECHA omogoča predstavitev njenih...
Similar Results Similar Results
19/06/14
DEJSTVA IN PODATKI - Splošno poročilo za leto 2013 DEJSTVA IN PODATKI - Splošno poročilo za leto 2013 DEJSTVA IN PODATKI - Splošno poročilo za leto 2013 (462.2k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN PODATKI ECHA-14-A-06-SL Agencija ECHA je v letu 2013 dosegla tri pomembne mejnike:...
Similar Results Similar Results
21/05/14
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2013 (559.7k)
Več znanja, boljša varnost Da bi Evropo naredili bolj zdravo, varno in bogato, bi radi izvedeli več o kemikalijah, ki jih uporabljamo. Tako zbiramo, pregledujemo...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Delovni program za leto 2014 Delovni program za leto 2014 Delovni program za leto 2014 (1,017.7k)
1 Delovni program za leto 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Delovni program za...
Similar Results Similar Results
16/04/14
Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost Poročilo o evalvaciji 2013: več znanja, izboljšana varnost (1,233.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-14-A-02-SL V letnem poročilu so pojasnjene dejavnosti evalvacije...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Delovni program 2014 – delo za prihodnost - DEJSTVA IN ŠTEVILKE Delovni program 2014 – delo za prihodnost - DEJSTVA IN ŠTEVILKE Delovni program 2014 – delo za prihodnost - DEJSTVA IN ŠTEVILKE (1,215.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE ECHA-14-A-03-SL Delovni program 2014 – delo za prihodnost Agencija ECHA v...
Similar Results Similar Results
28/03/14
Večletni delovni program za obdobje 2014–2018 1 Večletni delovni program 2014–2018 2 Evropska agencija za kemikalije ...
Similar Results Similar Results
21/11/13
DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Večletni delovni program 2014–2018 – za varno uporabo kemikalij DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Večletni delovni program 2014–2018 – za varno uporabo kemikalij DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Večletni delovni program 2014–2018 – za varno uporabo kemikalij (137.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finska | echa.europa.eu DEJSTVA IN PODATKI ECHA-13-A-08-SL Agencija ECHA želi postati vodilni regulativni organ za...
Similar Results Similar Results
30/10/13
Access to documents Access to documents Dostop do dokumentacije
Na spletišču agencije ECHA si je mogoče ogledati številne ključne dokumente, povezane z agencijo in postopki iz uredbe REACH. Dostop do dokumentacije je urejen z naslednjimi...
Similar Results Similar Results
02/10/13
Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour Code of Good Administrative Behaviour (48.6k)
Kodeks dobrega upravnega ravnanja za uslužbence Evropske agencije za kemikalije Prečiščena različica Sprejet s Sklepom upravnega odbora MB/11/2008 z dne 14. februarja...
Similar Results Similar Results
28/08/13
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) št. 1907/2006 SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) št. 1907/2006 SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) št. 1907/2006 (112.6k)
Helsinki, 22. junij 2011 Dokument: MB/17/2011 konč. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA MB/17/2008 O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) ŠT. 1907/2006 SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) ŠT. 1907/2006 SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE (ES) ŠT. 1907/2006 (101.6k)
Helsinki, 23. april 2008 Dokument: MB/17/2008 konč.1 SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH...
Similar Results Similar Results
18/07/13
SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE (136.8k)
Helsinki, 25. marec 2009 Dokument: MB/12/2008 final SKLEP O IZVAJANJU UREDBE (ES) ŠT. 1049/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DOSTOPU...
Similar Results Similar Results
18/07/13
1 (83) MB/06/2012 final Helsinki, 12.03.2012 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
10/06/13
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2012 (972.1k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku...
Similar Results Similar Results
24/05/13
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu DEJSTVA IN ŠTEVILKE LETO EVALVACIJE Prednostna naloga agencije ECHA v letu 2012 je bila ...
Similar Results Similar Results
06/05/13
Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo Poročilo o evalvaciji za leto 2012 – Glavni rezultati in ključna priporočila za industrijo (359.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Če se vaše podjetje pripravlja za naslednji rok za registracijo, lahko uporabite analizo in...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Vrednote Vrednote Vrednote
Preglednost Regulativne partnerje in zainteresirane strani dejavno vključujemo v svoje dejavnosti in sprejemamo odločitve na pregleden način. Lahko nas je razumeti in navezati...
Similar Results Similar Results
15/03/13
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel.: +358 9 686180 | Faks: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Delovni program za leto 2013 Delovni program...
Similar Results Similar Results
12/03/13
Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures Work programme - Work Programme for 2013 facts and figures (190.7k)
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u DEJSTVA IN PODATKI Prizadevamo si, da bi postali vodilni ...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Večletni delovni program 2013–2015 Večletni delovni program 2013–2015 Večletni delovni program 2013–2015 (625.5k)
Večletni delovni program 2013–2015 1 Večletni delovni program 2013–2015 Večletni delovni program 2013–2015 2 Referenčna št.: ...
Similar Results Similar Results
22/08/12
Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 Evalvacija v skladu z uredbo REACH 2011 (601.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku...
Similar Results Similar Results
12/07/12
ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 ECHA General Report 2011 (848.8k)
Splošno poročilo za leto 2011 Leto razširjanja podatkov PRAVNO OBVESTILO Mnenja ali stališča, izražena v tem splošnem obvestilu, v...
Similar Results Similar Results
20/06/12
DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2012 REVIZIJA DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2012 REVIZIJA DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2012 REVIZIJA (523.7k)
Helsinki, 15. decembra 2011 Dokument: MB/56/2011 konč. DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO...
Similar Results Similar Results
29/05/12
Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA REGISTRACIJSKIH DOKUMENTACIJ V SKLADU Z UREDBO REACH Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA REGISTRACIJSKIH DOKUMENTACIJ V SKLADU Z UREDBO REACH Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA REGISTRACIJSKIH DOKUMENTACIJ V SKLADU Z UREDBO REACH (129.1k)
ECHA-FS-12-05-SL ECHA-FS-12-05-SL Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 Povzetek poročila o evalvaciji za leto 2011 EVALVACIJA...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Poročilo o napredku pri evalvaciji 2009 Poročilo o napredku pri evalvaciji 2009 Poročilo o napredku pri evalvaciji 2009 (426.6k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Poročilo o napredku za leto 2010 o evalvaciji v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku za leto 2010 o evalvaciji v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku za leto 2010 o evalvaciji v skladu z uredbo REACH (485.1k)
Evalvacija v skladu z uredbo REACH Poročilo o napredku 2010 OMEJITEV ODGOVORNOSTI Poročilo vsebuje priporočila morebitnim...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Delovni program za leto 2009 Delovni program za leto 2009 Delovni program za leto 2009 (248.0k)
Stran 1 od 29 Helsinki, 25. september 2008 Dok.: MB/57/2008 konč. DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Splošno poročilo 2009 Splošno poročilo 2009 Splošno poročilo 2009 (898.7k)
Leto priprav Splošno poročilo 2009 Pravno obvestilo Podatki v teh splošnem poročilu v pravnem smislu ne predstavljajo nujno uradnega stališča Evropske agencije za...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Splošno poročilo 2008 Splošno poročilo 2008 Splošno poročilo 2008 (1,708.4k)
Helsinki, 24. april 2009 Dok.: UO/17/2009 konč. Splošno poročilo Evropske agencije za kemikalije za leto 2008 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2011 (Popravek) DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2011 (Popravek) DELOVNI PROGRAM EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE ZA LETO 2011 (Popravek) (706.2k)
Delovni program za leto 2011 Prizadevamo si za varno uporabo kemikalij v EU - 1 - - 2 - PRAVNO...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Splošno poročilo 2010 Splošno poročilo 2010 Splošno poročilo 2010 (1,165.0k)
Splošno poročilo za leto 2010 Leto registracij Pravno obvestilo Mnenja ali stališča, izražena v tem splošnem...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Večletni delovni program 2011–2013 Večletni delovni program 2011–2013 Večletni delovni program 2011–2013 (997.7k)
Večletni delovni program 2011-2013 Referenčna št.: ECHA-MB/24/2010 konč. (dokument je sprejel upravni odbor agencije ECHA) ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Delovni program za leto 2010 Delovni program za leto 2010 Delovni program za leto 2010 (959.7k)
Delovni program za leto 2010 Prizadevamo si za varno uporabo kemikalij v EU - 2 - PRAVNO OBVESTILO Stališča ali mnenja, izražena v tem delovnem programu,...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Večletni delovni program 2009–2012 Večletni delovni program 2009–2012 Večletni delovni program 2009–2012 (382.5k)
Европейска агенция по химикали Evropská agentura pro chemické látky Det Europæiske Ke- mikalieagentur Europäische Chemikalienagentur European Chemicals Agency Ευρωπαϊκός ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Večletni delovni program 2012–2014 Večletni delovni program 2012–2014 Večletni delovni program 2012–2014 (1,655.1k)
Večletni delovni program 2012–2014 Referenčna št.: ECHA–MB/25/2011 končni (dokument je sprejel upravni odbor Agencije) ISBN: ...
Similar Results Similar Results
02/12/11

Categories Display