Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 16 results.
Most relevant Last modified
Vägledning om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier Vägledning om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier Vägledning om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier (3,405.8k)
Vägledning om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier Säkerhetsdatablad Avsnitt EXPONERINGSSCENARIER Avsnitt Säkerhetsdatablad Inledning EXPONERINGSSCENARIER ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för distributörer verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för distributörer
Genom färdplanen för kemikaliesäkerhetsrapporter/exponeringsscenarier (CSR/ES) har berörda parter tagit fram ett antal verktyg till hjälp för kommunikationen längs...
Similar Results Similar Results
15/01/18
distributörers ansvar för kommunikation längs distributionskedjan distributörers ansvar för kommunikation längs distributionskedjan
Som distributör är ditt huvudansvar att förmedla information upp och ner längs distributionskedjan, mellan tillverkarna, formulerarna och användarna av kemikalier. Detta är...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för enda representant Verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för enda representant
Genom färdplanen för kemikaliesäkerhetsrapporter/exponeringsscenarier (CSR/ES) har berörda parter tagit fram ett antal verktyg till hjälp för kommunikationen längs...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Distributörers ansvar för kommunikation längs distributionskedjan Distributörers ansvar för kommunikation längs distributionskedjan
Som enda representant har du ett ansvar att tillhandahålla information till importörer – dina nedströmsanvändare – så att de kan sammanställa säkerhetsdatablad. Kommunikation...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Vem är enda representant i distributionskedjan? Vem är enda representant i distributionskedjan?
Du är en enda representant i följande fall: Du tar över uppgifterna och ansvarsområdena för en importör av ett ämne enligt Reach, för ett företag baserat utanför EES. Mer...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för importörer Verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för importörer
Genom färdplanen för kemikaliesäkerhetsrapporter/exponeringsscenarier (CSR/ES) har berörda parter tagit fram ett antal verktyg till hjälp för kommunikationen längs...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Vem är importör i distributionskedjan? Vem är importör i distributionskedjan?
Du är importör i följande fall: Du köper en kemisk produkt direkt från en leverantör utanför EES och för in den på EES territorium. Du är inte importör i följande fall: Din...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för tillverkare Verktyg för kommunikation längs distributionskedjan för tillverkare
Genom färdplanen för kemikaliesäkerhetsrapporter/exponeringsscenarier (CSR/ES) har berörda parter tagit fram ett antal verktyg till hjälp för kommunikationen längs...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Tillverkares ansvar för kommunikation längs distributionskedjan Tillverkares ansvar för kommunikation längs distributionskedjan
Som tillverkare har du ett ansvar att ge dina kunder råd om hur dina kemikalier används på ett säkert sätt. Det främsta sättet att göra detta är genom det utökade...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Vem är tillverkare i distributionskedjan? Vem är tillverkare i distributionskedjan?
Enligt Reach är du som privatperson eller företag tillverkare i följande fall: Du är etablerad i EES och du producerar eller utvinner ett kemiskt ämne. Du är inte tillverkare i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kommunikation längs distributionskedjan Kommunikation längs distributionskedjan Kommunikation längs distributionskedjan
Aktörerna i distributionskedjan kan ha ett antal olika roller och ibland även flera på en gång. Beroende på din roll har du olika skyldigheter, och det kan finnas olika verktyg...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladen omfattar information om ämnets eller blandningens egenskaper, faror som är förknippade med ämnet eller blandningen och instruktioner för...
Similar Results Similar Results
29/11/17
eGuide om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier eGuide om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier
Syftet med den här guiden är att göra det enklare för leverantörer och mottagare av säkerhetsdatablad att sammanställa och förstå information om ämnen och användningar. De...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Annegatan 18, box 400, FI–00121 Helsingfors, Finland | echa.europa.eu Faktablad Reach Faktablad VIKTIG INFORMATION FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARE Säkerhetsdatablad och ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,162.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 16 results.

Categories Display