Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Ghid privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere Ghid privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere Ghid privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere (3,618.3k)
Ghid privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere FIȘELE CU DATE DE SECURITATE Secțiuni SCENARII DE EXPUNERE Secțiuni FIȘELE CU DATE DE ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
instrumentele distribuitorilor pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare instrumentele distribuitorilor pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare
Prin intermediul raportului de securitate chimică/foii de parcurs pentru scenariul de expunere (RSC/SE), părțile interesate au elaborat o serie de instrumente pentru a sprijini...
Similar Results Similar Results
15/01/18
responsabilitățile distribuitorului privind comunicarea în lanțul de aprovizionare responsabilitățile distribuitorului privind comunicarea în lanțul de aprovizionare
În calitate de distribuitor, responsabilitatea principală este transmiterea informațiilor în lanțul de aprovizionare, în aval și în amonte, între producători, formulatori și...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Instrumentele reprezentantului unic pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare Instrumentele reprezentantului unic pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare
Prin intermediul raportului de securitate chimică/foii de parcurs pentru scenariul de expunere (RSC/SE), părțile interesate au elaborat o serie de instrumente pentru a sprijini...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Responsabilitățile distribuitorului privind comunicarea în lanțul de aprovizionare Responsabilitățile distribuitorului privind comunicarea în lanțul de aprovizionare
În calitate de reprezentant unic, aveți responsabilitatea de a furniza informații importatorilor – utilizatorii din aval – pentru ca aceștia să poată întocmi fișele cu date de...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Cine este reprezentant unic pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare Cine este reprezentant unic pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare
Sunteți reprezentant unic dacă: preluați sarcinile și responsabilitățile unui importator al unei substanțe în temeiul REACH, pentru o societate cu sediul în afara SEE. Pentru...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Instrumentele importatorului pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare Instrumentele importatorului pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare
Prin intermediul raportului de securitate chimică/foii de parcurs pentru scenariul de expunere (RSC/SE), părțile interesate au elaborat o serie de instrumente pentru a sprijini...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Cine este importator pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare Cine este importator pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare
Sunteți importator dacă: achiziționați produse chimice direct de la un furnizor cu sediul în afara SEE și le introduceți pe teritoriul SEE. Nu sunteți importator dacă:...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Instrumentele producătorilor pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare Instrumentele producătorilor pentru comunicarea în lanțul de aprovizionare
Prin intermediul raportului de securitate chimică/foii de parcurs pentru scenariul de expunere (RSC/SE), părțile interesate au elaborat o serie de instrumente pentru a sprijini...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Responsabilitățile producătorilor privind comunicarea în lanțul de aprovizionare Responsabilitățile producătorilor privind comunicarea în lanțul de aprovizionare
În calitate de producător, aveți responsabilitatea de a vă informa clienții cum să utilizeze în siguranță substanțele pe care le produceți. Principala modalitate în acest sens o...
Similar Results Similar Results
15/01/18
cine este producător în lanțul de aprovizionare cine este producător în lanțul de aprovizionare
În temeiul REACH, sunteți producător dacă, în calitate de persoană fizică sau juridică: aveți sediul în SEE; și produceți sau extrageți o substanță chimică. Nu sunteți...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Comunicarea în lanțul de aprovizionare Comunicarea în lanțul de aprovizionare Comunicarea în cadrul lanțului de aprovizionare
Actorii din lanțul de aprovizionare pot avea un număr de roluri și chiar roluri multiple. În funcție de rolul dumneavoastră, aveți obligații diferite, putând exista diverse...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Fișele cu date de securitate Fișele cu date de securitate
Fișele cu date de securitate Fișele cu date de securitate conțin informații despre proprietățile substanței sau amestecului, despre pericole și instrucțiuni de manipulare,...
Similar Results Similar Results
29/11/17
eGuide privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere eGuide privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere
Scopul acestui ghid este de a ajuta furnizorii și beneficiarii fișelor cu date de securitate să le întocmească, să înțeleagă substanțele și să folosească informațiile mai ușor....
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlanda | echa.europa.eu Fișă informativă reach Fișă informativă INFORMAȚII ESENȚIALE PENTRU UTILIZATORII DIN AVAL Fișe...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Cum pot utiliza scenariile de expunere utilizatorii...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,749.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display