Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Gwida dwar Skedi ta' Data ta' Sigurtà u Xenarji ta' esponiment Gwida dwar Skedi ta' Data ta' Sigurtà u Xenarji ta' esponiment Gwida dwar Skedi ta' Data ta' Sigurtà u Xenarji ta' esponiment (3,407.8k)
Gwida dwar Skedi ta' Data ta' Sigurtà u Xenarji ta' esponiment SKEDI TA' DATA TA' SIGURTÀ Taqsimiet XENARJI TA' ESPONIMENT Taqsimiet SKEDI TA' DATA TA' SIGURTÀ ...
Similar Results Similar Results
04/07/18
għodod tad-distributuri fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista għodod tad-distributuri fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Il-partijiet ikkonċernati tal-pjan direzzjonali pproduċew numru ta' għodod permezz tal-pjan direzzjonali tar-Rapport dwar is-sigurtà kimika/tax-Xenarju ta' esponiment (CSR/ES)...
Similar Results Similar Results
15/01/18
responsabbiltajiet tad-distributuri fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista responsabbiltajiet tad-distributuri fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Bħala distributur, ir-responsabbiltà ewlenija tiegħek hija li tgħaddi informazzjoni 'l fuq u 'l isfel fil-katina tal-provvista, bejn il-manifatturi, il-formulaturi u l-utenti...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Għodod tar-rappreżentanti uniċi fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Għodod tar-rappreżentanti uniċi fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Il-partijiet ikkonċernati tal-pjan direzzjonali pproduċew numru ta' għodod permezz tal-pjan direzzjonali tar-Rapport dwar is-sigurtà kimika/tax-Xenarju ta' esponiment (CSR/ES)...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Responsabbiltajiet tad-distributuri fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Responsabbiltajiet tad-distributuri fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Bħala rappreżentant uniku, għandek ir-responsabbiltà li tagħti informazzjoni lill-importaturi - l-utenti downstream tiegħek - biex ikunu jistgħu jikkompilaw skedi ta' data ta'...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Min hu rappreżentant uniku fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Min hu rappreżentant uniku fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Inti rappreżentant uniku jekk: tieħu f'idejk il-kompiti u r-responsabbiltajiet ta' importatur ta' sustanza taħt REACH, għal kumpanija bbażata barra miż-ŻEE. Għal aktar...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Għodod tal-importaturi relatati mal-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Għodod tal-importaturi relatati mal-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Il-partijiet ikkonċernati tal-pjan direzzjonali pproduċew numru ta' għodod permezz tal-pjan direzzjonali tar-Rapport dwar is-sigurtà kimika/tax-Xenarju ta' esponiment (CSR/ES)...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Min hu importatur fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Min hu importatur fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Inti importatur jekk: tixtri prodott kimiku direttament minn fornitur ibbażat barra ż-ŻEE u ġġibu fit-territorju taż-ŻEE. M’intix importatur jekk: il-fornitur tiegħek mhux...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Għodod tal-manifatturi fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Għodod tal-manifatturi fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Il-partijiet ikkonċernati tal-pjan direzzjonali pproduċew numru ta' għodod permezz tal-pjan direzzjonali tar-Rapport dwar is-sigurtà kimika/tax-Xenarju ta' esponiment (CSR/ES)...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Responsabbiltajiet tal-manifatturi fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Responsabbiltajiet tal-manifatturi fil-komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Bħala manifattur inti responsabbli li tagħti pariri lill-klijenti tiegħek dwar kif jużaw il-kimiċi tiegħek b’mod sigur. Il-mod prinċipali kif tagħmel dan huwa permezz tal-iskeda...
Similar Results Similar Results
15/01/18
min hu manifattur fil-katina tal-provvista min hu manifattur fil-katina tal-provvista
Taħt REACH, inti manifattur jekk bħala individwu jew kumpanija: tkun ibbażat fiż-ŻEE; u tipproduċi jew tagħmel estrazzjoni ta’ sustanza kimika. M'intix manifattur jekk: kulma...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Komunikazzjoni fil-katina tal-provvista Komunikazzjoni fil-katina tal-provvista
Atturi fil-katina tal-provvista jista' jkollhom numru ta' rwoli, u kultant anki aktar minn rwol wieħed. Ikollok obbligi differenti skont ir-rwol tiegħek, u jista' jkun hemm...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Skedi ta' dejta ta' sigurtà Skedi ta' dejta ta' sigurtà
Skedi ta' dejta ta' sigurtà L-iskedi ta' dejta ta' sigurtà jinkludu informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sustanza jew it-taħlita, il-perikli tagħha u struzzjonijiet...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Skedi ta' Data ta' Sigurtà u gwida elettronika ta' Xenarji ta' Esponiment Skedi ta' Data ta' Sigurtà u gwida elettronika ta' Xenarji ta' Esponiment
L-għan ta' din il-Gwida huwa li tgħin lill-fornituri u lir-riċevituri tal-iskedi ta' data ta' sigurtà biex jikkompilaw u jifhmu sustanza u jużaw informazzjoni b'mod aktar faċli....
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Skeda Informattiva reach Skeda Informattiva INFORMAZZJONI EWLENIJA GĦALL-UTENTI DOWNSTREAM ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, Kaxxa Postali 400, FI-00121 Ħelsinki, il-Finlandja | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kif utenti downstream jistgħu jindirizzaw...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (3,133.3k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display