Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Ceļvedis par drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem Ceļvedis par drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem Ceļvedis par drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem (3,411.5k)
Ceļvedis par drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem DROŠĪBAS DATU LAPAS Iedaļas IEDARBĪBAS SCENĀRIJI Iedaļas DROŠĪBAS DATU LAPAS Ievads IEDARBĪBAS ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
Izplatītājiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē Izplatītājiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē
Izmantojot ķīmiskās drošības ziņojumu/iedarbības scenāriju (CSR/IS) ceļa karti, ieinteresētās personas ir izstrādājušas vairākus rīkus, kas atvieglo saziņu piegādes ķēdē....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Izplatītāju pienākumi attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē Izplatītāju pienākumi attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē
Jūsu kā izplatītāja galvenais pienākumus ir nodot informāciju augšup un lejup pa piegādes ķēdi starp ķīmisko vielu ražotājiem, sintezētājiem un lietotājiem. Tas ir būtiski, lai...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Vienīgajiem pārstāvjiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē Vienīgajiem pārstāvjiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē
Izmantojot ķīmiskās drošības ziņojumu/iedarbības scenāriju (CSR/IS) ceļa karti, ieinteresētās personas ir izstrādājušas vairākus rīkus, kas atvieglo saziņu piegādes ķēdē....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Izplatītāju pienākumi attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē Izplatītāju pienākumi attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē
Jums kā vienīgajam pārstāvim ir pienākums sniegt informāciju importētajiem – jūsu pakārtotajiem lietotājiem, lai viņi varētu izveidot drošības datu lapas. Saziņa augšup pa...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kas ir vienīgais pārstāvis attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē? Kas ir vienīgais pārstāvis attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē?
Jūs esat vienīgais pārstāvis, ja: jūs uzņematies REACH regulā noteiktos vielas importētāja uzņēmumam, kas atrodas ārpus EEZ. Plašāku informāciju skatiet arī lapas “Uzsākot...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Importētājiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē Importētājiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē
Izmantojot ķīmiskās drošības ziņojumu/iedarbības scenāriju (CSR/IS) ceļa karti, ieinteresētās personas ir izstrādājušas vairākus rīkus, kas atvieglo saziņu piegādes ķēdē....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kas ir importētājs attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē? Kas ir importētājs attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē?
Jūs esat importētājs, ja: jūs iepērkat ķīmiskos produktus tieši no piegādātāja, kas reģistrēts ārpus EEZ, un ievedat tos EEZ teritorijā. Jūs neesat importētājs, ja: jūsu...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ražotājiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē Ražotājiem pieejamie rīki saziņai piegādes ķēdē
Izmantojot ķīmiskās drošības ziņojumu/iedarbības scenāriju (CSR/IS) ceļa karti, ieinteresētās personas ir izstrādājušas vairākus rīkus, kas atvieglo saziņu piegādes ķēdē....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ražotāju pienākumi attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē Ražotāju pienākumi attiecībā uz saziņu piegādes ķēdē
Jūsu kā ražotāja pienākums ir konsultēt klientus par to, kā droši lietot ķīmiskas vielas. To galvenokārt dara ar paplašināto drošības datu lapu (pDDL). REACH regulā ir noteikti...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kas ir ražotājs piegādes ķēdē? Kas ir ražotājs piegādes ķēdē?
Jūs esat ražotājs REACH regulas izpratnē, ja kā privātpersona vai uzņēmums: esat reģistrēts EEZ un ražojat vai ekstrahējat kādu ķīmisku vielu. Jūs neesat ražotājs, ja: jūs tikai...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Saziņa piegādes ķēdē Saziņa piegādes ķēdē Saziņa piegādes ķēdē
Piegādes ķēdes dalībniekiem var būt vairākas lomas, iespējams, pat vienlaikus. Atkarībā no jūsu lomas jums var būt dažādi pienākumi un var būt pieejami dažādi rīki un...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Drošības datu lapas Drošības datu lapas
Drošības datu lapas Drošības datu lapās iekļauj informāciju par vielu vai maisījumu īpašībām un bīstamību, norādījumus par rīkošanos, iznīcināšanu un pārvadāšanu, kā arī...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Drošības datu lapu un iedarbības scenāriju e-ceļvedis Drošības datu lapu un iedarbības scenāriju e-ceļvedis
Šā ceļveža mērķis ir palīdzēt piegādātājiem un drošības datu lapu saņēmējiem apkopot un labāk saprast informāciju par vielām, kā arī to ērtāk izmantot. Gan meklējot īsu pārskatu...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Faktu lapa reach Faktu lapa SVARĪGA INFORMĀCIJA PAKĀRTOTAJIEM LIETOTĀJIEM Drošības datu lapas un ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kā pakārtotajiem lietotājiem rīkoties ar ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,635.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display