Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Vodič o sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti Vodič o sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti Vodič o sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti (3,409.4k)
Vodič o sigurnosno-tehničkim listovima i scenarijima izloženosti SIGURNOSNO- TEHNIČKI LISTOVI Odjeljci SCENARIJI IZLOŽENOSTI Odjeljci SIGURNOSNO- TEHNIČKI LISTOVI ...
Similar Results Similar Results
02/07/18
alati za distributere za komunikaciju u lancu opskrbe alati za distributere za komunikaciju u lancu opskrbe
Kroz Plan za izradu izvješća o kemijskoj sigurnosti/scenarija izloženosti (CSR/ES) dionici su izradili niz alata kojima se olakšava komunikacija u lancu opskrbe. Za...
Similar Results Similar Results
15/01/18
odgovornosti distributera u pogledu komunikacije u lancu opskrbe odgovornosti distributera u pogledu komunikacije u lancu opskrbe
Vaša glavna uloga kao distributera jest prosljeđivati informacije uz i niz lanac opskrbe proizvođačima, formulatorima i korisnicima kemikalija. To je ključno kako bi se...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Alati za komunikaciju u lancu opskrbe za jedinstvene zastupnike Alati za komunikaciju u lancu opskrbe za jedinstvene zastupnike
Kroz Plan za izradu izvješća o kemijskoj sigurnosti/scenarija izloženosti (CSR/ES) dionici su izradili niz alata kojima se olakšava komunikacija u lancu opskrbe. Za jedinstvene...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Odgovornosti distributera u pogledu komunikacije u lancu opskrbe Odgovornosti distributera u pogledu komunikacije u lancu opskrbe
Kao jedinstveni zastupnik obvezni ste pružati informacije uvoznicima – svojim daljnjim korisnicima – kako bi oni mogli izrađivati sigurnosno-tehničke listove. Komunikacija uz...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Tko je jedinstveni zastupnik u komunikaciji u lancu opskrbe Tko je jedinstveni zastupnik u komunikaciji u lancu opskrbe
Jedinstveni ste zastupnik ako: preuzimate zadatke i odgovornosti uvoznika tvari u skladu s Uredbom REACH za tvrtku s poslovnim nastanom izvan EGP-a. Dodatne informacije...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Alati za uvoznike za komunikaciju u lancu opskrbe Alati za uvoznike za komunikaciju u lancu opskrbe
Kroz Plan za izradu izvješća o kemijskoj sigurnosti/scenarija izloženosti (CSR/ES) dionici su izradili niz alata kojima se olakšava komunikacija u lancu opskrbe. Ako je riječ o...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Tko je uvoznik u komunikaciji u lancu opskrbe Tko je uvoznik u komunikaciji u lancu opskrbe
Uvoznik ste ako: kupujete kemijski proizvod izravno od dobavljača koji ima sjedište izvan EGP-a i uvozite ga na područje EGP-a. Niste uvoznik ako: vaš dobavljač koji ima...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Alati za proizvođače za komunikaciju u lancu opskrbe Alati za proizvođače za komunikaciju u lancu opskrbe
Kroz Plan za izradu izvješća o kemijskoj sigurnosti/scenarija izloženosti (CSR/ES) dionici su izradili niz alata kojima se olakšava komunikacija u lancu opskrbe. Za proizvođača,...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Odgovornosti proizvođača u pogledu komunikacije u lancu opskrbe Odgovornosti proizvođača u pogledu komunikacije u lancu opskrbe
Kao proizvođač obvezni ste svoje kupce savjetovati o načinu na koji se mogu sigurno koristiti vašim kemikalijama. Osnovni način na koji to možete učiniti jest putem proširenog...
Similar Results Similar Results
15/01/18
tko je proizvođač u lancu opskrbe tko je proizvođač u lancu opskrbe
Prema Uredbi REACH, proizvođač ste ako kao fizička ili pravna osoba: imate poslovni nastan u EGP-; i proizvodite ili ekstrakcijom dobivate kemijsku tvar. Niste proizvođač ako:...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Komunikacija u lancu opskrbe Komunikacija u lancu opskrbe Komunikacija u lancu opskrbe
Sudionici u lancu opskrbe mogu imati niz uloga, možda čak i višestruke uloge. Ovisno o svojoj ulozi, imate razne obveze, a kao pomoć na raspolaganju vam stoje različiti alati i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Sigurnosno-tehnički listovi Sigurnosno-tehnički listovi
Sigurnosno-tehnički listovi Sigurnosno-tehnički listovi sadrže informacije o svojstvima tvari ili smjese, njihovim opasnostima i uputama za korištenje, odlaganje i prijevoz te...
Similar Results Similar Results
29/11/17
eVodič kroz sigurnosno-tehničke listove i scenarije izloženosti eVodič kroz sigurnosno-tehničke listove i scenarije izloženosti
Svrha vodiča jest pomoći dobavljačima i primateljima sigurnosno-tehničkih listova da lakše sastavljaju i razumiju tvari te se jednostavnije koriste informacijama. Bilo da traže...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Annankatu 18, p. p. 400, FI-00121 Helsinki, Finska |echa.europa.eu Informativni list reach Informativni list KLJUČNE INFORMACIJE ZA DALJNJE KORISNIKE Sigurnosno-tehnički...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kako daljnji korisnici mogu postupati sa scenarijima...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,679.1k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display