Search

Results for tag Communication in the supply chain
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista (3,411.9k)
Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista KÄYTTÖTUR- VALLISUUSTIE- DOTTEET Kohdat ALTISTUMISSKE- NAARIOT Kohdat KÄYTTÖTUR- VALLISUUSTIE- DOTTEET...
Similar Results Similar Results
02/07/18
Jakelijan välineet toimitusketjun viestinnässä Jakelijan välineet toimitusketjun viestinnässä
Kemikaaliturvallisuusraportin/altistumisskenaarion (CSR/ES) etenemissuunnitelman avulla sidosryhmät ovat tuottaneet toimitusketjun viestintää tukevia välineitä. Jakelijan osalta...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Jakelijan velvollisuudet toimitusketjun viestinnässä Jakelijan velvollisuudet toimitusketjun viestinnässä
Jakelijana sinun tärkein velvollisuutesi on välittää tietoa toimitusketjun molempiin suuntiin valmistajien, sekoittajien ja kemikaalien käyttäjien välillä. Näin voidaan...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ainoan edustajan välineet toimitusketjun viestinnässä Ainoan edustajan välineet toimitusketjun viestinnässä
Kemikaaliturvallisuusraportin/altistumisskenaarion (CSR/ES) etenemissuunnitelman avulla sidosryhmät ovat tuottaneet toimitusketjun viestintää tukevia välineitä. Rekisteröintiä...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Jakelijan velvollisuudet toimitusketjun viestinnässä Jakelijan velvollisuudet toimitusketjun viestinnässä
Ainoana edustajana sinulla on velvollisuus tarjota tietoja maahantuojille eli jatkokäyttäjille, jotta he voivat laatia käyttöturvallisuustiedotteet. Viestintä toimitusketjun...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kuka on ainoa edustaja toimitusketjun viestinnässä Kuka on ainoa edustaja toimitusketjun viestinnässä
Olet ainoa edustaja, jos hoidat REACH-asetuksen mukaisen aineen maahantuojan tehtäviä ja velvollisuuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneen yrityksen puolesta....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Maahantuojan välineet toimitusketjun viestinnässä Maahantuojan välineet toimitusketjun viestinnässä
Kemikaaliturvallisuusraportin/altistumisskenaarion (CSR/ES) etenemissuunnitelman avulla sidosryhmät ovat tuottaneet toimitusketjun viestintää tukevia välineitä. Aineiden osalta...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kuka on maahantuoja toimitusketjun viestinnässä Kuka on maahantuoja toimitusketjun viestinnässä
Olet maahantuoja, jos ostat kemikaalituotteen suoraan Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalta toimittajalta ja tuot sen Euroopan talousalueelle. Et ole maahantuoja, jos...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Valmistajan välineet toimitusketjun viestinnässä Valmistajan välineet toimitusketjun viestinnässä
Kemikaaliturvallisuusraportin/altistumisskenaarion (CSR/ES) etenemissuunnitelman avulla sidosryhmät ovat tuottaneet toimitusketjun viestintää tukevia välineitä. Valmistajan...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Valmistajan velvollisuudet toimitusketjun viestinnässä Valmistajan velvollisuudet toimitusketjun viestinnässä
Maahantuojana sinulla on velvollisuus tarjota asiakkaillesi tietoja kemikaalien turvallisesta käytöstä. Pääasiassa se toteutetaan laajennetulla käyttöturvallisuustiedotteella...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Kuka on valmistaja toimitusketjussa Kuka on valmistaja toimitusketjussa
REACH-asetuksen mukaisesti olet valmistaja, jos olet luonnollisena henkilönä tai yrityksenä sijoittunut Euroopan talousalueelle, ja tuotat tai uutat kemiallista ainetta. Et ole...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Viestintä toimitusketjussa Viestintä toimitusketjussa Viestintä toimitusketjussa
Toimitusketjun toimijoilla voi olla monia tehtäviä ja jopa useita rooleja. Roolistasi riippuen sinulla on erilaisia velvollisuuksia ja käytettävissäsi voi olla erilaisia...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteet
Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista ja vaaroista, ohjeet sen käsittelyyn, hävittämiseen ja...
Similar Results Similar Results
29/11/17
e-Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista: e-Opas käyttöturvallisuustiedotteista ja altistumisskenaarioista:
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa käyttöturvallisuustiedotteen toimittajia ja vastaanottajia kokoamaan aineita ja niiden käyttöä koskevaa tietoa ja ymmärtämään sitä paremmin....
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, PL 400, fi-00121 helsinki, suomi | echa.europa.eu Tiedote reach Tiedote KESKEISET TIEDOT JATKOKÄYTTÄJILLE Käyttöturvallisuustiedotteet ja ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu Altistumisskenaarioiden käsittelemistä koskevat ohjeet...
Similar Results Similar Results
06/07/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,614.0k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Showing 17 results.

Categories Display