Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Avtorizacija – zavihki Avtorizacija – zavihki Vloge za avtorizacijo
Identifikacija snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Vloge za avtorizacijo
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončajte svojo vlogo
6. Predložite svojo vlogo
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Dokončajte svojo vlogo
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Začnite pripravljati svojo vlogo
4. Obvestite agencijo ECHA in zaprosite za informativni sestanek pred predložitvijo vloge
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Pripravite strategijo glede predložitve vlog
3. Začnite pripravljati svojo vlogo
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Ali vloga za avtorizacijo zadeva tudi vas?
2. Pripravite strategijo glede predložitve vlog
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Predložite svojo vlogo
Račun plačajte v roku, navedenem na njem
Similar Results Similar Results
08/02/19
Vse odločitve o avtorizaciji imajo časovno omejen rok za preverjanje. V tem roku morajo imetniki avtorizacije nadaljevati iskanje primernih alternativnih snovi ali tehnologije,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – Vključite se v posvetovanje za oblikovanje mnenj Podpora – Vključite se v posvetovanje za oblikovanje mnenj Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj
Javno posvetovanje se začne, ko agencija ECHA na svojem spletnem mestu objavi splošne informacije o uporabah, za katere so predložene vloge, in zainteresirane stranke pozove,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – Izpolnite svoje obveznosti Podpora – Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – Izpolnite svoje obveznosti Izpolnite svoje obveznosti
Evropska komisija pripravi osnutek odločitve o avtorizaciji v treh mesecih po prejemu mnenj agencije ECHA. V skladu z osnutkom odločitve so potrebni najmanj trije meseci za...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kako predložiti poročilo o preverjanju? Kako predložiti poročilo o preverjanju? Kako predložiti vlogo za avtorizacijo?
9. Predložite poročilo o preverjanju, če snov še vedno uporabljate Če morate po obdobju preverjanja snov še naprej uporabljati, morate predložiti poročilo o preverjanju vsaj...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Zemljevidi in diagrami Register prijav
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Vloge za avtorizacijo v skladu z uredbo REACH ECHA-17-B-08-SL Avtorizacija je eden od postopkov iz...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vloge za avtorizacijo Vloge za avtorizacijo Vloge za avtorizacijo na kratko
Proizvajalci, uvozniki, edini zastopniki ali nadaljnji uporabniki lahko vložijo vlogo za pridobitev avtorizacije za uporabo snovi, ki je vključena na seznam za avtorizacijo...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Kaj je REACH?
REACH je uredba Evropske unije, ki je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Koraki Koraki Koraki
Vloga za avtorizacijo in nadaljnji postopek o odločanju glede dodelitve avtorizacije za trženje ali uporabo snovi s seznama snovi, za katere je potrebna avtorizacija (tj. v...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Vprašajte agencijo ECHA o vlogah za avtorizacijo
Ali ste malo ali srednje podjetje (MSP) in se nameravate prijaviti za avtorizacijo za uporabo snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost? Ali imate še vedno vprašanja v zvezi s...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Udeleženci Udeleženci Udeleženci
Glavni udeleženci v postopku vloge za avtorizacijo so: 1. Vlagatelj Vlagatelj je lahko proizvajalec, uvoznik ali nadajljnji uporabnik snovi, za katero je potrebna avtorizacija...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Storitev povezovanja partnerjev za vlagatelje
Izrazite svoje zanimanje Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display