Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Razumevanje uredbe REACH Razumevanje uredbe REACH Kaj je REACH?
Uredba REACH je predpis Evropske unije, ki je bil sprejet za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročijo kemikalije, ter hkrati za...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Podpora – Vključite se v posvetovanje za oblikovanje mnenj Podpora – Vključite se v posvetovanje za oblikovanje mnenj Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj
Posvetovanje se začne, ko agencija ECHA na svojem spletišču objavi splošne informacije o uporabah, za katere so predložene vloge, in deležnike pozove, naj predložijo informacije...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – korak 7 Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – korak 7 Kako predložiti vlogo za avtorizacijo?
7. Vključite se v posvetovanja za oblikovanje mnenj Sledite obdelavi svoje vloge od posvetovanja do oblikovanja mnenj odborov.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Vloge za avtorizacijo – Sprejeta mnenja Vloge za avtorizacijo – Sprejeta mnenja Vloge za avtorizacijo
Predhodna posvetovanja in mnenja Stran vsebuje vloge, pripombe, prejete med posvetovanji, in odgovore vlagateljev. Več o tem
Similar Results Similar Results
31/03/20
Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – Račun plačajte v roku, navedenem na njem Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – Račun plačajte v roku, navedenem na njem Predložite svojo vlogo
Korak 6. Račun plačajte v roku, navedenem na njem.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Vloge za avtorizacijo – Obvestilo in informativni sestanki pred predložitvijo Vloge za avtorizacijo – Obvestilo in informativni sestanki pred predložitvijo Obvestite agencijo ECHA in zaprosite za informativni sestanek pred predložitvijo vloge
Agencijo ECHA obvestite najpoznejeosem mesecev pred nameravano predložitvijo vloge za avtorizacijo. Ko pošiljate obvestilo, morate navesti snov in splošen opis uporab, za katere...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Identifikacija snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Priporočilo za vključitev snovi na seznam za avtorizacijo Vloge za avtorizacijo
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončajte svojo vlogo
6. Predložite svojo vlogo
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Začnite pripravljati svojo vlogo
4. Obvestite agencijo ECHA in zaprosite za informativni sestanek pred predložitvijo vloge
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Pripravite strategijo glede predložitve vlog
3. Začnite pripravljati svojo vlogo
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Ali vloga za avtorizacijo zadeva tudi vas?
2. Pripravite strategijo glede predložitve vlog
Similar Results Similar Results
05/03/19
Vse odločitve o avtorizaciji imajo časovno omejen rok za preverjanje. V tem roku morajo imetniki avtorizacije nadaljevati iskanje primernih alternativnih snovi ali tehnologije,...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Podpora – Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – Izpolnite svoje obveznosti Podpora – Kako predložiti vlogo za avtorizacijo? – Izpolnite svoje obveznosti Izpolnite svoje obveznosti
Evropska komisija pripravi osnutek odločitve o avtorizaciji v treh mesecih po prejemu mnenj agencije ECHA. V skladu z osnutkom odločitve so potrebni najmanj trije meseci za...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Zemljevidi in diagrami Register prijav
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p. o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Vloge za avtorizacijo v skladu z uredbo REACH ECHA-17-B-08-SL Avtorizacija je eden od postopkov iz...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Vprašajte agencijo ECHA o vlogah za avtorizacijo
Ali ste malo ali srednje podjetje (MSP) in se nameravate prijaviti za avtorizacijo za uporabo snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost? Ali imate še vedno vprašanja v zvezi s...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Storitev povezovanja partnerjev za vlagatelje
Izrazite svoje zanimanje Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 18 results.

Categories Display