Search

Results for tag Applications for Authorisation
Most relevant Last modified
Mapy a grafy Register oznámení
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu Žiadosti o autorizáciu podľa nariadenia REACH ECHA-17-B-08-SK Autorizácia je jeden z postupov...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Autorizácia – tabuľky Autorizácia – tabuľky Žiadosti o autorizáciu
Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy Odporúčanie v súvislosti s autorizačným zoznamom Žiadosti o autorizáciu
Similar Results Similar Results
22/01/18
Cieľom postupu autorizácie je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú dostupné...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Žiadosti o autorizáciu Žiadosti o autorizáciu Žiadosti o autorizáciu v skratke
Požiadať o autorizáciu na používanie alebo uvedenie na trh látky, ktorá je zaradená do autorizačného zoznamu (príloha XIV k nariadeniu REACH), môžu výrobcovia, dovozcovia,...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Pochopenie nariadenia REACH
REACH je nariadenie Európskej únie, ktoré bolo prijaté na zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky, pri...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Kroky Kroky Kroky
Postup pri podávaní žiadosti o autorizáciu a následnom rozhodovaní o udelení autorizácie na uvedenie látky z autorizačného zoznamu (t. j. prílohy XIV k nariadeniu REACH) na trh...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Ste malý alebo stredný podnik (SMP) a plánujete požiadať o autorizáciu na používanie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy? Máte ešte otázky týkajúce sa postupu? Prečo sa...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Účastníci Účastníci Účastníci
Hlavnými účastníkmi postupu pri podávaní žiadosti o autorizáciu sú: 1. Žiadateľ Žiadateľom môže byť výrobca, dovozca alebo následný užívateľ látky, ktorá podlieha autorizácii...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Služby partnerov pre žiadateľov
Prejavte svoj záujem Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 10 results.

Categories Display