Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
pomoc – žiadosť o autorizáciu – účasť pomoc – žiadosť o autorizáciu – účasť Zapojte sa do prípravy stanoviska
Konzultácia sa začína, keď agentúra ECHA na svojom webovom sídle zverejní podrobné informácie o použitiach, pre ktoré sa žiada o autorizáciu, a vyzve zainteresované strany, aby...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Cieľom postupu autorizácie je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú k...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Žiadosť o autorizáciu krok 7 Žiadosť o autorizáciu krok 7 Ako požiadať o autorizáciu
7. Zapojte sa do prípravy stanoviska Sledujte spracovanie svojej žiadosti od konzultácie k príprave stanovísk výborov.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Afa – Prijaté stanoviská Afa – Prijaté stanoviská Žiadosti o autorizáciu
Predchádzajúce konzultácie a stanoviská Stránka obsahuje žiadosti, pripomienky prijaté v priebehu konzultácií a odpovede žiadateľov. Viac
Similar Results Similar Results
31/03/20
Predkladanie žiadostí o autorizáciu – faktúru uhraďte do dátumu, ktorý je na nej uvedený. Predkladanie žiadostí o autorizáciu – faktúru uhraďte do dátumu, ktorý je na nej uvedený. Podajte žiadosť
Krok 6. Faktúru uhraďte do dátumu, ktorý je na nej uvedený.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Žiadosti o autorizáciu – oznámenie a informačné stretnutia pred podaním žiadosti Žiadosti o autorizáciu – oznámenie a informačné stretnutia pred podaním žiadosti Informujte agentúru ECHA a požiadajte o informačné stretnutie pred podaním žiadosti
Informujte agentúru ECHA najneskôr osem mesiacov predtým, ako máte v úmysle podať žiadosť o autorizáciu. Pri posielaní oznámenia by ste mali uviesť príslušnú látku a poskytnúť...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy Odporúčanie v súvislosti s autorizačným zoznamom Žiadosti o autorizáciu
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Dokončite žiadosť
6. Podajte žiadosť
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Začnite s prípravou žiadosti
4. Informujte agentúru ECHA a požiadajte o informačné stretnutie pred podaním žiadosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Pripravte postup podania žiadosti
3. Začnite s prípravou žiadosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Vzťahuje sa na vás autorizácia?
2. Pripravte postup predloženia žiadosti
Similar Results Similar Results
05/03/19
Na všetky rozhodnutia o autorizácii sa vzťahuje časovo obmedzené obdobie preskúmania. Počas tohto obdobia musia držitelia autorizácie naďalej hľadať vhodnú alternatívnu látku...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pomoc – žiadosť o autorizáciu – vyplnenie Pomoc – žiadosť o autorizáciu – vyplnenie Splňte si svoje povinnosti
Európska komisia pripraví návrh rozhodnutia o autorizácii do troch mesiacov od prijatia stanovísk agentúry ECHA. Po návrhu rozhodnutia sa vyžadujú najmenej tri mesiace...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapy a grafy Register oznámení
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu Žiadosti o autorizáciu podľa nariadenia REACH ECHA-17-B-08-SK Autorizácia je jeden z postupov...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Ste malý alebo stredný podnik (SMP) a plánujete požiadať o autorizáciu na používanie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy? Máte ešte otázky týkajúce sa postupu? Prečo sa...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Služby partnerov pre žiadateľov
Prejavte svoj záujem Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 17 results.

Categories Display