Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Autorizare - file Autorizare - file Solicitări de autorizare
Identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită Recomandare pentru includerea în lista de autorizare Cereri de autorizare
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Finalizarea cererii
6. Depuneți cererea
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Finalizați cererea
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Începeți să vă pregătiți cererea
4. Informați ECHA și solicitați o sesiune de informare prealabilă depunerii dosarului
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Dezvoltarea unei strategii pentru depunerea cererii
3. Începeți să vă pregătiți cererea
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Aveți nevoie de autorizație?
2. Dezvoltați o strategie pentru depunerea cererii
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Transmiterea cererii
Plătiți factura până la data menționată pe aceasta
Similar Results Similar Results
08/02/19
Toate deciziile de autorizare au o perioadă de reexaminare limitată. În această perioadă, titularii de autorizații trebuie să continue să caute o substanță sau o tehnologie...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Asistență - cerere de autorizație - implicare Asistență - cerere de autorizație - implicare Implicarea în cadrul pregătirii avizului
Consultarea publică începe odată cu publicarea de către ECHA a informațiilor generale privind utilizările existente solicitate pe site-ul său, invitând părțile interesate să...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Asistență - cerere de autorizație - îndeplinire Asistență - cerere de autorizație - îndeplinire Îndeplinirea obligațiilor
Comisia Europeană pregătește un proiect de decizie de autorizare în termen de trei luni de la primirea avizelor din partea ECHA. Ca urmare a proiectului de decizie, sunt...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Depuneți un raport de reexaminare Depuneți un raport de reexaminare Solicitarea unei autorizații
9. Depuneți un raport de reexaminare dacă aveți încă nevoie să utilizați substanța Dacă trebuie să continuați să utilizați substanța după perioada de reexaminare, trebuie să...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Hărți și grafice Registrul de notificări
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlanda | echa.europa.eu Cereri de autorizare în temeiul REACH ECHA-17-B-08-RO Autorizarea este unul dintre procesele ...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Procedura de autorizare are scopul de a asigura că substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sunt substituite progresiv cu substanțe sau tehnologii mai...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Cereri de autorizare Cereri de autorizare Cereri de autorizare pe scurt
Producătorii, importatorii, reprezentanții unici sau utilizatorii din aval pot solicita o autorizație pentru utilizarea sau introducerea pe piață a unei substanțe de pe lista de...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Înţelegerea REACH
REACH este un regulament al Uniunii Europene, adoptat pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului faţă de riscurile pe care le pot prezenta produsele...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Steps Steps Etape
Procedura de cerere de autorizare și procesul de decizie ulterior cu privire la acordarea unei autorizații de introducere pe piață sau de utilizare a unei substanțe incluse pe...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Apelați la ECHA în privința cererilor de autorizare Apelați la ECHA în privința cererilor de autorizare Apelați la ECHA în privința cererilor de autorizare
Sunteți o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) și intenționați să solicitați o autorizație pentru utilizarea unei substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită? Mai...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Operatori Operatori Operatori
Principalii operatori în procedura de cerere de autorizare sunt: 1. Solicitantul Solicitantul poate fi un producător, un importator sau un utilizator din aval al unei substanțe...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Serviciul de parteneriat pentru solicitanţi
Exprimaţi-vă interesul Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display