Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Hoe werkt REACH? Hoe werkt REACH? REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan en om...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag – actie Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag – actie Actie tijdens de meningsvorming
De raadpleging begint wanneer ECHA de uitgebreide informatie over het gebruik waarvoor een aanvraag wordt ingediend, op zijn website publiceert, met de uitnodiging aan...
Similar Results Similar Results
31/03/20
De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autorisatie aanvragen – stap 7 Autorisatie aanvragen – stap 7 Een autorisatie aanvragen
7. Actie tijdens de meningsvorming Volg de behandeling van uw aanvraag van de raadpleging tot de opstelling van de adviezen van de comités.
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autorisatieaanvragen - Aangenomen adviezen Autorisatieaanvragen - Aangenomen adviezen Aanvragen voor autorisatie
Oude raadplegingen en adviezen Deze pagina bevat de aanvragen, de tijdens de raadplegingen ontvangen opmerkingen en de antwoorden van de aanvragers. Meer
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autorisatieaanvragen indienen – de factuur moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum worden betaald Autorisatieaanvragen indienen – de factuur moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum worden betaald Uw aanvraag indienen
Stap 6. De factuur moet uiterlijk op de hierin vermelde datum worden betaald.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Autorisatie-aanvragen — Kennisgevingen en informatiesessies vóór indiening Autorisatie-aanvragen — Kennisgevingen en informatiesessies vóór indiening Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie voorafgaand aan de indiening
Stel ECHA ten minste acht maanden voordat u een autorisatie-aanvraag wilt indienen hiervan in kennis. Wanneer u de kennisgeving verstuurt, moet u de stof vermelden en een...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen Aanbeveling voor opname in de autorisatielijst Autorisatieaanvragen
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Uw aanvraag voltooien
6. Uw aanvraag indienen
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Uw aanvraag voorbereiden
4. Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie vóór indiening
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Een aanvraagstrategie opzetten
3. Uw aanvraag voorbereiden
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Moet u autorisatie aanvragen?
2. Een aanvraagstrategie opzetten
Similar Results Similar Results
05/03/19
Voor alle autorisatiebesluiten geldt een in de tijd beperkte herbeoordelingstermijn. Tijdens deze periode moeten de autorisatiehouders blijven zoeken naar een geschikte...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag - voldoen Ondersteuning bij de autorisatie-aanvraag - voldoen Aan uw verplichtingen voldoen
De Europese Commissie stelt binnen drie maanden na ontvangst van de adviezen van ECHA een ontwerp-beschikking op. Na het ontwerpbesluit is een periode van minimaal drie maanden...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kaarten en grafieken Register van kennisgevingen
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Autorisatieaanvragen onder REACH ECHA-17-B-08-NL Autorisatie is een van de REACH- processen voor...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Stel vragen over autorisatieaanvragen aan ECHA
Bent u een kleine of middelgrote onderneming (KMO)? En bent u van plan een autorisatie aan te vragen voor het gebruik van een zeer zorgwekkende stof? Hebt u nog vragen over hoe...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnersdienst voor aanvragers
Toon uw belangstelling Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 18 results.

Categories Display