Search

Results for tag Applications for Authorisation
Most relevant Last modified
Kaarten en grafieken Register van kennisgevingen
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Autorisatieaanvragen onder REACH ECHA-17-B-08-NL Autorisatie is een van de REACH- processen voor...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Autorisatie - tabs Autorisatie - tabs Aanvragen voor autorisatie
Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen Aanbeveling voor opname in de autorisatielijst Autorisatieaanvragen
Similar Results Similar Results
22/01/18
De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Fabrikanten, importeurs, enige vertegenwoordigers of downstreamgebruikers kunnen toestemming vragen voor het gebruiken of in de handel brengen van een stof die op de...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH begrijpen
REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Stappen Stappen Stappen
Hieronder worden de verschillende stappen beschreven van de indiening van een autorisatieaanvraag en van de daaropvolgende besluitvormingsprocedure voor de verlening van een...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Stel vragen over autorisatieaanvragen aan ECHA
Bent u een kleine of middelgrote onderneming (KMO)? En bent u van plan een autorisatie aan te vragen voor het gebruik van een zeer zorgwekkende stof? Hebt u nog vragen over hoe...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Actoren Actoren Actoren
De voornaamste actoren in de autorisatieaanvraagprocedure zijn: 1. De aanvrager De aanvrager kan een fabrikant, een importeur of een downstreamgebruiker zijn van een stof...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partnersdienst voor aanvragers
Toon uw belangstelling Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 10 results.

Categories Display