Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 16 results.
Most relevant Last modified
Appoġġ — applikazzjoni għal awtorizzazzjoni — impenja ruħek Appoġġ — applikazzjoni għal awtorizzazzjoni — impenja ruħek Ipparteċipa matul l-iżvilupp tal-opinjoni
Il-konsultazzjoni pubblika tibda meta l-ECHA tippubblika l-informazzjoni wiesgħa dwar l-użi li saret applikazzjoni għaliha fuq is-sit web tagħha, u tistieden lill-partijiet...
Similar Results Similar Results
16/01/20
Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni pass 7 Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni pass 7 Kif tapplika għal awtorizzazzjoni
7. Involvi ruħek matul l-iżvilupp tal-opinjoni Segwi l-ipproċessar tal-applikazzjoni tiegħek mill-konsultazzjoni pubblika għall-iżvilupp tal-opinjonijiet tal-Kumitati.
Similar Results Similar Results
16/01/20
Afa - Opinjonijiet adottati Afa - Opinjonijiet adottati Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni
Konsultazzjonijiet u opinjonijiet mgħoddija Il-paġna fiha l-applikazzjonijiet, il-kummenti riċevuti waqt il-konsultazzjonijiet pubbliċi u r-risponsi tal-applikanti. Aktar
Similar Results Similar Results
16/01/20
Il-proċess tal-awtorizzazzjoni għandu l-għan li jiżgura li r-riskji ta’ sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHCs) jiġu sostitwiti progressivament minn sustanzi jew teknoloġiji...
Similar Results Similar Results
09/01/20
Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni — sessjonijiet ta’ notifika u ta’ informazzjoni qabel is-sottomissjoni Applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni — sessjonijiet ta’ notifika u ta’ informazzjoni qabel is-sottomissjoni Innotifika lill-ECHA u itlob Sessjoni ta' Informazzjoni Qabel is-Sottomissjoni
Innotifika lill-ECHA, l-aktar tard, tmien xhur qabel ma tkun beħsiebek tissottometti applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni. Meta tibgħat in-notifika, għandek tindika s-sustanza u...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Support- applying for authorisation- submit-back Support- applying for authorisation- submit-back Issottometti l-applikazzjoni tiegħek
7. Ipparteċipa matul l-iżvilupp tal-opinjoni
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Iffinalizza l-applikazzjoni tiegħek
6. Issottometti l-applikazzjoni tiegħek
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Ibda pprepara l-applikazzjoni tiegħek
4. Innotifika lill-ECHA u itlob sessjoni ta’ informazzjoni qabel is-sottomissjoni
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Żviluppa strateġija ta' applikazzjoni
3. Ibda pprepara l-applikazzjoni tiegħek
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Inti affettwat mill-awtorizzazzjoni
2. Żviluppa strateġija ta’ applikazzjoni
Similar Results Similar Results
05/03/19
Id-deċiżjonijiet kollha ta’ awtorizzazzjoni għandhom perjodu ta’ rieżami limitat miż-żmien. Matul dan il-perjodu, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni jridu jkomplu jfittxu sustanza...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Appoġġ — applikazzjoni għal awtorizzazzjoni — issodisfa Appoġġ — applikazzjoni għal awtorizzazzjoni — issodisfa Wettaq l-obbligi tiegħek
Il-Kummissjoni Ewropea tħejji abbozz ta’ deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-opinjonijiet mill-ECHA. Wara l-abbozz ta’ deċiżjoni, huwa meħtieġ...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Mapep u graffs Reġistru ta’ notifiki
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, kaxxa postali 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Applikazzjonijiet għall- awtorizzazzjoni skont REACH ECHA-17-B-08-EN L-awtorizzazzjoni hija...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Staqsi lill-ECHA dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni Staqsi lill-ECHA dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni Staqsi lill-ECHA dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni
Inti għandek Intrapriża Żgħira jew ta' Daqs Medju (SME) u qed tippjana biex tapplika għall-awtorizzazzjoni biex tuża sustanza ta' tħassib serju ħafna? Għad għandek xi...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Servizz tas-sħab għall-applikanti
Esprimi l-interess tiegħek Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 16 results.

Categories Display