Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Licencēšana — cilnes Licencēšana — cilnes Licencēšanas pieteikumi
Vielu, kas rada lielas bažas, identificēšana Ieteikums licencēšanas sarakstam Licenču pieteikumi
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Pabeidziet savu pieteikumu
6. Iesniedziet pieteikumu
Similar Results Similar Results
05/03/19
5. Pabeidziet rakstīt pieteikumu
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Sāciet rakstīt savu pieteikumu
4. Informējiet ECHA un pieprasiet pirmsiesniegšanas informatīvo sesiju
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Sagatavojiet licences piešķiršanas stratēģiju
3. Sāciet rakstīt pieteikumu
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Vai licences saņemšana Jūs ietekmē
2. Sagatavojiet pieteikuma iesniegšanas stratēģiju
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Iesniedziet savu pieteikumu
Samaksājiet rēķinu līdz rēķinā norādītajam datumam
Similar Results Similar Results
08/02/19
Uz visiem lēmumiem par licencēm attiecas pārskatīšanas termiņš. Šajā laikā licenču īpašniekiem ir jāturpina meklēt piemērotu alternatīvu vielu vai tehnoloģiju, kas dotu iespēju...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Atbalsts — pieteikšanās licences saņemšanai — iesaistīšanās Atbalsts — pieteikšanās licences saņemšanai — iesaistīšanās Iesaistieties atzinuma izstrādes gaitā
Sabiedriskā apspriešana sākas, kad ECHA savā tīmekļa vietnē publicē plašo informāciju par lietošanas veidiem, aicinot ieinteresētās personas iesniegt informāciju par iespējamām...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Atbalsts — pieteikšanās licences saņemšanai — izpilde Atbalsts — pieteikšanās licences saņemšanai — izpilde Izpildiet savas saistības
Eiropas Komisija sagatavo lēmuma par licences piešķiršanu projektu trīs mēnešu laikā pēc ECHA atzinumu saņemšanas. Pēc lēmuma projekta pieņemšanas ir vajadzīgi vismaz trīs...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Pārskata ziņojuma iesniegšana Pārskata ziņojuma iesniegšana Kā pieteikties licences saņemšanai
9. Iesniedziet pārskata ziņojumu, ja jums jāturpina vielas lietošana Ja pēc pārskatīšanas perioda jums jāturpina vielas lietošana, vismaz 18 mēnešus pirms pārskatīšanas perioda...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kartes un diagrammas Paziņojumu reģistrs
Similar Results Similar Results
16/08/18
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Somija| echa.europa.eu Licencēšanas pieteikums saskaņā ar REACH ECHA-17-B-08-LV Licencēšana ir viena no REACH procedūrām,...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Licencēšanas procedūras mērķis ir nodrošināt vielu, kas rada lielas bažas (SVHC), pakāpenisku aizstāšanu ar mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, ja ir pieejamas tehniski un...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Licencēšanas pieteikumi Licencēšanas pieteikumi Licencēšanas pieteikumi īsumā
Ražotāji, importētāji, vienīgie pārstāvji vai pakārtotie lietotāji var iesniegt licencēšanas pieteikumu, lai lietotu vai laistu tirgū licencēšanas sarakstā (REACH XIV pielikums)...
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH REACH izpratne
REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimikālijas, vienlaicīgi veicinot ES...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Licencēšanas pieteikuma procedūra un turpmākā lēmuma pieņemšanas procedūra par licences piešķiršanu REACH regulas (XIV pielikuma) licencēšanas sarakstā iekļauto vielu laišanai...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Jautajiet ECHA par licences pieteikumiem Jautajiet ECHA par licences pieteikumiem Jautājiet ECHA par licences pieteikumiem
Vai esat mazs vai vidējs uzņēmums (MVU) un plānojat pieteikties licencei, lai varētu izmantot īpaši bīstamu vielu? Vai jums ir vēl kādi jautājumi par šo procesu? Uzdodiet savus...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Licencēšanas pieteikuma procedūras galvenie dalībnieki ir: 1. Pieteikuma iesniedzējs Pieteikuma iesniedzējs var būt ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs, kam...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Partneru dienests iesniedzējiem
Izrādiet savu ieinteresētību Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display